Artikkel

Active office – et sunnere arbeidsliv

TekstMari Hansen

Kontakt oss
Henrik Geelmuyden

Henrik Geelmuyden

Corporate Health Specialist

+47 977 61 820

For å få et sunnere arbeidsliv på arbeidsplassen har det vist seg at det ikke kun er nok med subsidiert trening i arbeidstiden eller sponset treningsmedlemskap. Vi må faktisk øke det fysiske aktivitetsnivået igjennom hele arbeidsdagen.

Med noen enkle grep kan du få mer ut av dine ansatte. Konseptet Active Office bidrar til en bedre helse hos dine medarbeidere som igjen bidrar til et sunnere arbeidsliv på arbeidsplassen.

Det siste året har store deler av landet jobbet fra hjemmekontor. Flere spår at hjemmekontor har kommet for å bli, også etter at vi har kommet oss ut av koronapandemien. Men flere arbeidsgivere ønsker naturlig nok å få de ansatte tilbake i det sosiale miljøet på kontoret.  Mange foretrekker å jobbe hjemmefra da det sparer reisevei, men samtidig krever det fysisk tilstedeværelse på kontoret for å opprettholde lagånd i arbeidsfellesskapet. Selv om løsningen kan være en såkalt hybridmodell, er det smart for et selskap å vurdere ulike måter å tiltrekke ansatte til kontoret også. Nasjonalt institutt for arbeidshelse oppfordrer bedrifter til å spørre seg selv om hva som er godene og fordelene som de kan tilby sine eksisterende ansatte og gjøre seg attraktiv som arbeidsplass. Er det endringer kan man gjøre i lokalene for å tilrettelegge for fysisk aktivitet for eksempel? Fysisk aktivitet er fremdeles det mest attraktive frynsegode blant norske arbeidstakere. Mer om dette her.

active office technogym

Photo: Technogym

Redusert sykefravær og friskere ansatte?

Livsstilsrelatert sykdom og plager står for den største andelen av sykdomsbyrden og sykefraværet i norsk arbeidsliv. Norge har lenge toppet statistikken for verdens høyeste sykefravær. I en jobbhelserapport utført i Norge svarte 65% at de opplever en tydelig link mellom egen livsstil og arbeidsevne/prestasjon på jobb. Visste du at med enkle grep kan du få mye mer ut av dine ansatte? I tillegg til å få en sunnere arbeidsplass?

active office technogym

Active Office – Hva betyr det i praksis?

For å klare å øke det fysiske aktivitetsnivået igjennom dagen og få en sunnere arbeidsplass, må vi skape aktive arbeidsplasser. Kontormiljøer som ikke bare inspirerer til mer fysisk aktivitet, men som faktisk krever det av den enkelte arbeidstaker. Qicraft Technogym har sammen med InMo utviklet og opplevd suksess med konseptet «Active Office». Et konsept som kombinerer trening, helse og interiørdesign på arbeidsplasser. Se noen av våre forslag for Active Office konseptet her:

Vi sitter for mye stille gjennom livet

Visste du at en kontorarbeider sitter ned på rumpen så mye som 70 400 timer i løpet av sitt yrkesaktive liv? Det tilsvarer så mye som åtte år av livet. Ferske tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at så mange som 1 av 4 voksne ikke oppfyller de anbefalte nivåene av fysisk aktivitet, som igjen har en negativ innvirkning på både personens, men også samfunnets helse. Les mer WHO sine anbefalinger for aktivitetsnivå.

Du som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver kan du gjøre mye for bedriften, samfunnet og den enkelte ansatte ved å skape mer bevegelse i arbeidshverdagen. Vi i Qicraft har alltid hatt en misjon: å forbedre nordmenns helse, ved å hjelpe våre kunder å tilrettelegge for aktivitet. Man kan tilrettelegge uansett om man har en liten eller stor bedrift, og uansett om man har eget lokale for trening eller ikke.

Relaterte produkter
Wellness Ball active sitting

TechnogymWellness Ball active sitting

Les mer

Fysisk aktivitet påvirker ikke bare kroppen, men også vår mentale helse, og våre prestasjoner

Gjennom tidene har mennesker overlevelse vært direkte avhengig av vår evne til å være i fysisk aktivitet. I moderne tid har forskning vist hvordan kondisjonstrening bidrar til å redusere risikoen for ulike livsstilssykdommer. (Eksempelvis; hjerte- og karsykdommer, diabets og andre sykdommer som påvirker kroppen på en negativ måte). De siste to tiårene har studier også  vist den positive effekten av trening på hjernen og funksjoner som er avhengige av hjernen, som for eksempel hukommelse, konsentrasjon, prestasjon og mental tilfredshet.

Technogym active office

Photo by Vardan Harutyunyan

Hjernens plastisitet (formbarhet) påvirkes av kondisjonstrening

Plastisitet kan beskrives som hjernes livslange evne til å endre seg. Helt fra fødselen må vi tilegne oss ferdigheter som å sitte, gå, løpe eller snakke, både ved intens trening, men og i samspill med miljøet rundt oss. Etter ungdomsårene reduseres evnen til plastiske forandringer i hjernen. Men vi er likevel i stand til å lære å løse nye oppgaver og tilegne oss nye ferdigheter livet igjennom.

Når vi utfører kondisjonstrening, såkalt aerob trening, eller pulstrening, frigjøres en rekke vekstfaktorer som igjen kan påvirke hjernens plastisitet.

Når du snakker om plastisitet og trening, tenker du vanligvis i form av positive plastforandringer, for eksempel at hjernen skaper nye forbindelser mellom nerveceller, reparerer skader eller endrer nivåer av forskjellige nevrotransmittere for å forbedre funksjon. Se mer om dette her. 

Technogym active office

Photo by Robina Weermeijer

Forskning på fysisk aktivitet og kognitiv evne

Det er i dag flere eksempler på forskning som har vist positive effekter av fysisk aktivitet på ulike kognitive funksjoner. I en stor svensk studie hvor de undersøkte mønstringsdata fra over en million mennesker, ble det for eksempel funnet forbedret problemsløsningsevne hos mennesker som har hatt et høyere aktivitetsnivå enn de som ikke har hatt det.

Å være fysisk aktiv fra tidlig alder har også vist seg å beskytte mot kognitiv svikt og demens hos eldre. Intervensjonsstudier på eldre mennesker over 65 år som ikke allerede trener har vist at seks til tov måneder med kondisjonstrening kan være tilstrekkelig til å påvirke en rekke viktige kognitive funksjoner, inkludert hukommelse.

Refereanse:
Idrottsforskning.se

active sitting ball

Vi hjelper deg gjerne med å skape en sunnere, mer aktiv arbeidsplass for dine medarbeidere

I løpet av de siste to tiårene har stuider klart å demonstrere de negative effektene av en stillesittende livsstil, og de positive effektene av trening på hjernen og funksjoner som avhenger av hjernen. Studier viser også at selv små aktiviteter utgjør en stor forskjell.

Sammen kan vi skape sunnere arbeidsplasser gjennom Active Office. 

Aktivitet uten å miste et eneste minutt arbeidstid, uten å måtte endre oss og hvor vi når de som er inaktive i dag.

Les mer om hvordan du kan redusere sykefravær og få mer tilfredse ansatte 

Friske ansatte – en investering som synes på bunnlinja