Fra pasient til medlem – Treningskonsept og forretningside

FotoIlja Hendel, Qicraft - Technogym

Aktivitet som medisin – og forretningsidè.
Vi skaper det sammen!

Kontakt oss
Fredrik Rustad

Fredrik Rustad

Physiotherapist/Health Specialist

+47 952 16 464

Fremtidens medisin er aktivitet. Åtte av ti voksne er fysisk inaktive og oppfyller ikke helsemyndighetenes anbefaling om moderat aktivitet. Men visste du at fler enn syv av ti ønsker å trene regelmessig?

Qicraft har utviklet konseptet «Fra Pasient Til Medlem». Konseptet innebærer at vi i Qicraft hjelper deg som fysikalskt institutt med å gi pasientene et fullverdig treningstilbud knyttet til lokalene og terapeutene de allerede kjenner. Konseptet gir instituttene en god økonomisk plattform og pasientene en mulighet til å trene i et trygt miljø med nærhet til faglig forsvarlig oppfølgning.

 

Fredrik Rustad fra Qicraft, Svein Vike og Thomas Johansen fra Fysio 3.

Relaterte produkter

Technogym

Les mer

Konseptet:

I tillegg til din kunnskap om egen bedrift, pasientgruppe og lokale forhold, kan vi i Qicraft være en viktig støttespiller. Vi bidrar med utstyr, kompetanse og verdifull kunnskap om lønnsom virksomhetsstyring i din bedrift. 

For de fleste er et enkelt tilgjengelig tilbud viktig for å komme i gang. I tillegg er trygghet og mulighet for oppfølging avgjørende for mange. Seks av ti har stor tillit til rådene de får fra helsepersonell, og mange spør allerede etter treningstilbud hvor de har tilgang til fysioterapeuter, leger osv.

Økonomisk lønnsomt:

Fysio 3 i Elverum er et godt eksempel på en kunde som har turt å satse. De startet med konseptet «Fra pasient til medlem» i 2014 og har siden den gang fått over 700 betalende medlemmer. Videre har de hatt en gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst i omsetning på 62% (tall hentet fra proff.no).

Å kunne tilby et kunnskapsbasert aktivitetskonsept er en veldig god idé. Ikke minst økonomisk!

Thomas Johansen, Fysio 3

Relaterte produkter

Technogym

Les mer

Thomas Johansen, Fysioterapeut og eier i Fysio 3 sier at det handler ikke bare om å kunne tilby trening under og etter behandling, men også om å gi de ansatte en mer interessant hverdag, styrke og trygge bedriftens økonomi, samt bidra til bedre folkehelse.

Thomas Johansen og kollegaene i Fysio 3 så et behov for å tilby sine pasienter et fullverdig treningstilbud, og gjennom det skape en enda mer bærekraftig klinikk. Fredrik Rustad og Qicraft fikk anledning til å bistå med kunnskap, teknologi, moderne produkter fra Technogym, gunstig finansiering og faglig solid oppfølging gjennom alle prosesser. Svein Vike fikk mulighet til å gå fra «pasient til medlem» i et treningskonsept som ivaretar alle hans behov for et trygt, forutsigbart og sosialt opplegg for så vel rehabilitering som videre trening.

fra pasient til medlem konsept

Inger Marie Hessen, daglig leder, Gjerdrum Fysioterapi og Trening

Fra pasient til medlem

Samarbeid og fem suksessfaktorer

I tillegg til oppdragsgivers kunnskap om egen bedrift, pasientgruppe og lokale forhold, er det Qicrafts-kompetanse og erfaring innen følgende fem områder som skaper vinn – vinn – vinn – situasjonen:

Kompetanse skaper resultater

Første steg for å gjøre dine pasienter om til medlemmer er et uforpliktende møte med oss. Det er nemlig din helsefaglige kompetanse kombinert med vår bransjeerfaring som skaper suksess. Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene «Fra pasient til medlem» er en systematisk og oversiktlig prosess delt inn i fire faser:

  1. Analyse
  2. Strategi
  3. Implementering
  4. Evaluering

Våre helsespesialister bistår i alle prosesser med fremdrift og rapportering. Alt av arbeid dokumenteres og det fastsettes rapporteringsrutiner basert på evalueringsprosessene som gjennomføres.

Kontakt oss
Fredrik Rustad

Fredrik Rustad

Physiotherapist/Health Specialist

+47 952 16 464

«Fra pasient til medlem»- langsiktig og lønnsomt for deg som bedrift

Vi vet at alle bedrifter er forskjellige, og alle har ulike utfordringer. Vi i Qicraft jobber hardt for å finne enkle og gode løsninger som dekker akkurat dine behov. Vår helsespesialist Fredrik Rustad hjelper deg gjerne!