Innlegg

Tjen penger på at dine ansatte får trene i arbeidstiden: trening er det mest attraktive frynsegodet blant norske arbeidstakere

TekstAnne Kristiansen

Visste du at trening er det mest attraktive frynsegode blant norske arbeidstakere? Og at det er et enormt potensiale her for å sikre økt lønnsomhet for deg som arbeidsgiver? Økt trivsel, økt produktivitet og lavere sykefravær er bare noen av effektene ved tilrettelagt, fysisk aktivitet på arbeidsplassen. 

Kontakt oss
Henrik Geelmuyden

Henrik Geelmuyden

Corporate Health Specialist

+47 977 61 820

Mest attraktive frynsegodet

Nasjonale undersøkelser har vist at trening er det mest attraktive frynsegodet blant norske arbeidstakere, sammenliknet med goder som firmahytte, parkering og støtte til barnehage. Dette har også byggherrer for nye kontor- og næringsbygg tatt til seg. Treningsfasiliteter i nye kontorbygg har nesten blitt en hygienefaktor, til tross for at standarden kan variere stort. Da det prestisjetunge næringsbygget Fornebuporten stod klart i 2015 ble det ikke spart på noe når det kom til treningstilbudet. Qicraft/Technogym ble valgt til leverandør for hele treningssenteret, som fikk navnet Lifestyle.

Enormt potensiale og lønnsomhet for deg som arbeidsgiver

Nyere forskning viser at det også lønner seg økonomisk å legge til rette for trening på arbeidsplassen. I en fersk studie gjennomført ved Syddansk Universitet i Danmark, ble rundt 400 kontoransatte fra både offentlig og privat sektor fulgt i over to år for å kartlegge effekten av fysisk aktivitet.

Etter bare ett år viste resultatene et kraftig fall i korttidssykefravær med hele 49 prosent. I tillegg hadde arbeidskapasiteten og produktiviteten økt med omlag 10 prosent.

Treningsgruppen fikk én time i uken med et individuelt tilpasset treningsopplegg med høy intensitet sammen med instruktør. Etter bare ett år viste resultatene et kraftig fall i korttidssykefravær med hele 49 prosent. I tillegg hadde arbeidskapasiteten og produktiviteten økt med omlag 10 prosent. Motsatt var det ingen målbare endringer blant dem som ikke trente i studien.

Hver investerte krone ga tre tilbake

«Når produktiviteten i tillegg økte med ti prosent, kunne vi også gjøre enkle utregninger i forhold til den enkeltes lønn. Når det er sagt, så er også alle utgifter ved trening, implementering og tapt arbeidstid tatt med i regnestykket. Likevel endte vi opp med at hver investerte krone ga inntil tre kroner tilbake«, forteller forskeren bak rapporten, Just Bendix Justesen. Studien var en del av en doktorgradsavhandling, og  viste at investeringene også betalte seg tilbake for arbeidsgiverne.

– Jeg jobbet ut i fra en teori om at vi med riktig trening  kunne forbedre ansattes helse og at det i sin tur  påvirke arbeidseffektiviteten. Men at resultatene skulle bli så overveldende tydelige på kortidssykefraværet var en positiv overraskelse, til og med for meg. De aller fleste bedrifter har gode systemer for å måle og rapportere sykefravær. Dermed er det enkelt å regne på såkalt return of investment.

Jeg jobbet ut i fra en teori om at vi med riktig trening må kunne forbedre ansattes helse og at det i sin tur må påvirke arbeidseffektiviteten. Men at resultatene skulle bli så overveldende tydelige på kortidssykefraværet var en positiv overraskelse, til og med for meg.

Forsker Just Bendix Justesen

Regelmessig fysisk aktivitet gagner deg som arbeidsgiver

Når tidsklemma kniper er det ofte trening og mosjon som får lide. Som arbeidsgiver bør dette faktisk være en av dine bekymringer. Ny forskning viser at regelmessig fysisk aktivitet har en direkte sammenheng med både trivsel, arbeidsprestasjon og generell helse. Snudd på hodet har det også en direkte sammenheng med sykefravær, dårlig helse og til og med tidlig død.

Dobbelt så mange dør av stillesitting enn av fedme

I tidenes mest omfattende enkeltstudie av folks helse i Europa ble over 300 000 kvinner og menn i ti europeiske land fulgt opp i over 12 år. Resultatene viser at dobbelt så mange dør av stillesitting enn av fedme. En annen stor, internasjonal studie fra juli 2016, ledet av professor Ulf Ekelund ved Norges Idrettshøyskole, viste også en klar sammenheng mellom stillesitting og tidlig død. Deltakere som hadde lite fysisk aktivitet kombinert med mer enn åtte timer stillesitting i døgnet, økte risikoen for tidlig død med hele 59 prosent sammenlignet med de som var mest aktive.

Fornebuporten Lifestyle treningssenter for ansatte og andre medlemmer

Nordmenn sitter stille 60 prosent av våken tid

Det er godt dokumentert at stillesitting er en selvstendig risikofaktor for generelt dårlig helse, og sykdommer som type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer. I en norsk kartlegging gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet kommer det frem at voksne nordmenn er i ro eller sitter stille drøyt 60 prosent av våken tid. For å redusere skadevirkningene dette har på kroppen er det viktig med fysisk aktivitet. Nærhet til friområder, natur og idrettsanlegg ser ut til å gjøre at folk blir mer aktive. Dermed kan tiltak for tilrettelegging av fysisk aktivitet på arbeidsplassen, og tilgang på garderobe og dusjfasiliteter på jobb være faktorer som bidrar til bedre helse, i følge ekspertene.

Kondisjonsparken hos Fornebu Lifestyle

Må være strategisk forankret

Just Bendix Justesen mener potensialet for bedrifter er enormt, og trekker særlig frem bedrifter som allerede bruker store summer på tilrettelagt trening for de ansatte, men som ikke følger opp med riktig intensitet og tilpasning. Samtidig fremhever han at det ofte må en holdningsendring til, både når det gjelder ansatte og ledelse. Ettersom det ofte er de som har minst behov som er mest positive til trening på arbeidsplassen, er det viktig å jobbe strategisk med motivasjon. Justesen trekker frem tre viktige ingredienser som han mener er avgjørende for å skape en ny kultur og et godt treningsopplegg i bedrifter.

Treningstilbudet må inn som et strategisk arbeid hos ledelsen. Det må være et mål om langsiktig investering for at arbeidet skal bære frukter. Hver enkelt medarbeider må få et individuelt tilpasset treningsopplegg basert på arbeidsoppgaver og eventuelle plager og fysisk form.

Forsker Just Bendix Justesen

– Treningstilbudet må inn som et strategisk arbeid hos ledelsen. Det må være et mål om langsiktig investering for at arbeidet skal bære frukter. Hver enkelt medarbeider må få et individuelt tilpasset treningsopplegg basert på arbeidsoppgaver og eventuelle plager og fysisk form. Og det bør jobbes med utvalgte ambassadører som motiverer andre kolleger. Summen av dette vil betale seg i kroner for arbeidsgiveren og i helse for de ansatte, sier Justesen.