Konsept

VINN – VINN – VINN- Situasjonen

FotoQicraft - Technogym

Kontakt oss
Fredrik Rustad

Fredrik Rustad

Physiotherapist/Health Specialist

+47 952 16 464

Vi skapte den sammen!

Thomas Johansen og kollegaene i Fysio 3 fikk behov for å tilby sine pasienter et fullverdig treningstilbud, og gjennom det skape en enda mer bærekraftig klinikk. Fredrik Rustad og Qicraft fikk anledning til å bistå med kunnskap, teknologi, moderne produkter fra Technogym, gunstig finansiering og faglig solid oppfølging gjennom alle prosesser. Svein Vike fikk mulighet til å gå fra «pasient til medlem» i et treningskonsept som ivaretar alle hans behov for et trygt, forutsigbart og sosialt opplegg for såvel rehabilitering som videre trening.

Fredrik Rustad fra Qicraft, Svein Vike og Thomas Johansen fra Fysio 3.

Samarbeid og fem suksessfaktorer

I tillegg til oppdragsgivers kunnskap om egen bedrift, pasientgruppe og lokale forhold, er det Qicrafts-kompetanse og erfaring innen følgende fem områder som skaper vinn – vinn – vinn – situasjonen:

Aktivitet som medisin – og forettningsidè

Fremtidens medisin er aktivitet. Åtte av ti voksne er fysisk inaktive og oppfyller ikke helsemyndighetenes anbefaling om moderat aktivitet. Men visste du at fler enn syv av ti ønsker å trene regelmessig?

«Fra pasient til medlem»- langsiktig og lønnsomt

«fra pasient til medlem» er et konsept som innebærer at vi i Qicraft hjelper fysikalske institutter med å gi pasientene et fullverdig treningstilbud knyttet til lokalene og terapeutene de allerede kjenner. Konseptet gir instituttene en god økonomisk plattform og pasientene en mulighet til å trene i et trygt miljø med nærhet til faglig forsvarlig oppfølgning.

For de fleste er et enkelt tilgjengelig tilbud viktig for å komme i gang. I tillegg er trygghet og mulighet for oppfølgning avgjørende for mange. Seks av ti har stor tillitt til rådene de får fra helsepersjonell, og mange spør allerede etter treningstilbud hvor de har tilgang til fysioterapeuter, leger osv.

Å kunne tilby et kunnskapsbasert aktivitetskonsept er en veldig god idé.

Ikke minst økonomisk!

En viktig støttespiller

Fysio 3 i Elverum er et senter som har turt å satse. De er et godt eksempel på hvordan «fra pasient til medlem» fungerer i praksis. De mener at det ikke bare handler om å kunne tilby trening under og etter behandling, men også å kunne gi de ansatte en mer interssant hverdag, styrke og trygge økonomi, samt bidra til en bedre folkehelse!

 

For oss har Qicraft vært en viktig støttespiller, både før vi åpnet senter og senere. De støtter oss med utstyr og kompetanse, og ikke minst verdifull kunnskap om hvordan man skal drive virksomheten best mulig.

Thomas Johansen, Fysioterapeut og eier

Qicraft er med, hele veien!

Gjerdrum Fysioterapi og trening jobber etter modellen «fra pasient til medlem» og håndterer i dag mellom 300 og 400 medlemmer. De ser at modellen fungerer godt. Medlemmene følger trygghet i at det er kort vei tilbake til sin behandler, og at treningsgleden holdes vedlike av topp utstyr og like gode instruktører.

Hos Qicraft får vi alltid mye mer enn bare nytt utstyr – vi blir fulgt hele veien og litt til!

Inger Marie Hessen, Daglig leder

Kompetanse skaper resultater

Første steg for å gjøre dine pasienter om til medlemmer er et uforpliktende møte med oss. Det er nemlig din helsefaglige kompetanse kombinert med vår bransjeerfaring som skaper suksess. Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene «Fra pasient til medlem» er en systematisk og oversiktlig prosess delt inn i fire faser:

  1. Analyse
  2. Strategi
  3. Implementering
  4. Evaluering

Våre helsespesialister bistår i alle prosesser med fremdrift og rapportering. Alt av arbeid dokumenteres og det fastsettes rapporteringsrutiner basert på evalueringsprosessene som gjennomføres.

Relaterte produkter
SKILLMILL

TechnogymSkill line - SKILLMILL

Les mer