Referanse - Helseforetak

Rehabteknologi for å løse fremtidens utfordringer

FotoTonje Lien Wold

Kontakt oss
Fredrik Rustad

Fredrik Rustad

Physiotherapist/Health Specialist

+47 952 16 464

Rehabteknologi for å løse fremtidens utfordringer 

Helsepersonellkommisjonen kom nylig med statusrapport på helsepersonell, og konkluderte med at det er flere mangler knyttet til fremtidens helsevesen. En av de fremtidige problemstillingene er at vi ikke vil ha tilstrekkelig helsepersonell for å løse fremtidens helseutfordringer. «Der det er hensiktsmessig anbefaler vi å digitalisere og robotisere helsetjenesten. Dette frigjør hender, hoder og kompetanse som er viktig å bruke» forklarer Kvalitets- og Samhandlingsleder ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS, Rune Stangjordet-Eger. Dette er Norges største og eldste privateide rehabiliteringssenter, og har avtale med Helse Sørøst. Vikersund Bad er spesialisert på pasientgrupper innen blant annet ortopedi, revmatologi, nevrologi, samt muskel- og skjelettplager. Rehabiliteringssenteret har også tatt et tydelig standpunkt om å være førende innen rehabiliteringsteknologi, blant annet med det innovative sirkeltreningskonseptet Biocircuit fra Technogym

 

Optimaliserer fagkompetanse og reduserer personalkostnader

I 2020 dro Rune, FoU-ansvarlig og daværende rehabtechansvarlig til Qicraft Technogym for å undersøke en ny form for treningsteknologi, også kjent som Technogym Biocircuit. Dette er en digitalisert treningsløsning som kan skreddersys til forskjellige pasienter, og blir hyppig brukt på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS i dag. Alle pasienter dette er aktuelt for blir med sin fysioterapeut på en test- og oppsettsrunde, hvor de stilller inn høyde, rekkevidde, bevegelsesbane og gjennomfører en styrketest. Ved neste treningsrunde vil samtlige innstillinger tilpasses automatisk etter brukerens testresultater. En viktig bemerkelse er at testrunden vil definere eventuelle avvik ved bevegelsesbanen til pasienten, som innebærer at øvelsene vil ta hensyn til eventuelle problemer i skuldre, eller andre faktorer som kan begrense bevegelsesbanen.

“Det blir meningsløst å bruke fysioterapeuter med bachelor- og masterutdaninninger for å gå rundt å justere setet og flytte pinnen på vektmagasinet. Biocircuit krever mindre ressurser i treningssalen og de ansatte kan nå fokusere på å gi pasientene bedre rehabiliteringstilbud på andre områder enn å følge de èn til èn i treningssalen.”

Rune Stangjordet-Eger
Kvalitets- og Samhandlingsleder, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Her demonstreres Biocircuit Leg Press. Foto: Tonje Lien Wold

Pasientene trener oftere og mer selvstendig

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter opplevde de at det til tider kunne være utfordrende å få pasienter til å trene på egenhånd, noe som skulle vise seg å ikke være tilfelle når de fikk trene på Biocircuit. «Effektivitet er en ting, men det viktigste er at pasientene trener oftere og mer på egenhånd. I tillegg til at vi nå kan engasjere flere fagrupper på huset» forklarer Kvalitets- og Samhandlingsleder, Rune Stangjordet-Eger. Oppsettet i treningsprogrammet vil være basert på nåværende status, hva pasienten har behov for, og hva som er pasientens mål med treningen. Ansatte behøver heller ikke å ha kompetanse knyttet til oppsett av treningsprogrammene, ettersom disse er tilgjengelig digitalt. Dette fører til at ansatte uten treningsfaglig bakgrunn kan ta med seg pasienter til treningsfasilitetene, og hjelpe de i gang med treningsøkten. Samtlige på huset vil dermed kunne bistå som støttespillere i treningen, ettersom det treningsfaglige allerede er ivaretatt gjennom funksjonalitetene i Biocircuiten.

“På Biocircuit er alt forhåndsinnstilt og individuelt tilpasset den enkelte pasient. Pasienten opplever det som trygt og de trener dermed mer på egenhånd uten å være redd for å gjøre feil. Gjennom systemet har behandlerne oversikt over hva pasientene trener, hvor ofte de har vært der og hvordan det går, slik at de kan veilede pasientene i etterkant av treningen.”

Rune Stangjordet-Eger
Kvalitets- og Samhandlingsleder, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

 

Her demonstreres Biocircuit Leg Extension. Foto: Tonje Lien Wold

Bredt utvalg av treningsprogrammer

Det er mange programmer som følger med i Biocircuit. Et hyppig brukt program på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er eksentrisk overbelastning. Hvor pasientene får en økt belastning i de eksentriske fase av bevegelsen, sammenlignet med konsentrisk. Dette byr på både skånsom og effektiv trening for pasientene. Samtidig har de tilgang på alternative programmer, og som egner seg for pasienter med andre utgangspunkt, eksempelvis programmer som simulerer strikk eller redusert belastning i den eksentriske fasen. Dette programmet egnet seg godt som introduksjon til styrke- og bevegelsestrening.

 

Fra pasient til medlem

Delta Treningssenter er et kommersielt treningssenter, og en naturlig del av både drift og pasientoppfølging på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS. Beboere i lokalområdet kan dermed inngå et betalt treningsmedlemskap som gir tilgang på treningsstudio, basseng og gruppetimer. «Ved stramme budsjetter gir det å ha inntekter fra privatbetalende medlemmer mulighet til å forbedre pasienttilbudet vårt, uten at det belaster interne budsjetter» forklarer Rune Stangjordet-Eger. Samtidig bryter det ned treningsbarrierer under oppholdet, ettersom pasienter vil vende seg til å trene rundt folk som er friske og raske. Det er dermed ingen grunn til at de ikke skal kunne trene på Delta eller sitt lokale treningssenter etter endt opphold.  Rune forklarer også at det gir andre perspektiver å kunne jobbe mot et friskt treningsmarked, og at mange pasienter har kommersielle treningssenter som et naturlig videre forløp etter endt opphold.

En del av treningsstudioet på Delta, som er en del av Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Et førende og allsidig fokus på teknologi

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har tatt et tydelig standpunkt på å være førende på teknologifronten. På rehabiliteringssenteret har de innført digital innsjekk og innskriving av pasienter, i tillegg til andre rehabiliteringsroboter utover gruppesirkeltreningen Biocircuit. Disse rehabiliteringsrobotene bistår pasienter i å trene blant annet hånd- og skulderfunksjonalitet. De bruker også kommersiell spillteknologi i pasienttreningen, gjennom hyllevareprogrammer, Switch, Xbox, og spill brukes som et underholdningsverktøy for å skape bevegelse. «Dette er både morsomt, utfordrende og folk glemmer gjerne plagene de har. Vi har også apper for å følge opp pasienter og aktivitetsregistreing» forklarer Rune Stangjordet-Eger.

 

Hvorfor Technogym?

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har lang erfaring med Technogym-apparater, og kan spores helt tilbake til 2008. «Jeg opplever Technogym som veldig frempå innen utvikling, og at de har gode apparater av høy kvalitet. De møter de treningsfaglige behovene våre, og jeg opplever Qicraft som en god samarbeidspartner, og rådgivere underveis. Det er noe som skiller Qicraft fra andre treningsleverandører. Hvor jeg tenker at de har en «aftermarket» profil, og er mer rådgivende også når det ikke er snakk om et konkret salg. Det er viktig å bemerke seg» – sier Kvalitets og Samhandlingsleder, Rune Stangjordet-Eger.

Bilde av: Helge Haavik, Birgitte Ruud Mojaren, Rune Stangjordet-Eger. Foto: Tonje Lien Wold