Fra Pasient Til Medlem

Fra Pasient Til Medlem

«Fra Pasient Til Medlem» er et konsept som innebærer at vi i Qicraft hjelper fysikalske institutter med å gi pasientene et fullverdig treningstilbud knyttet til lokalene og terapeutene de allerede kjenner. Konseptet gir instituttene en god økonomisk plattform og pasientene en mulighet til å trene i et trygt miljø med nærhet til faglig forsvarlig oppfølgning.

For de fleste er et enkelt tilgjengelig tilbud viktig for å komme i gang. I tillegg er trygghet og mulighet for oppfølgning avgjørende for mange. Seks av ti har stor tillit til rådene de får fra helsepersonell, og mange spør allerede etter treningstilbud hvor de har tilgang til fysioterapeuter, leger osv.

Aktivitet som medisin – og forettningsidè

Fremtidens medisin er aktivitet. Åtte av ti voksne er fysisk inaktive og oppfyller ikke helsemyndighetenes anbefaling om moderat aktivitet. Men visste du at fler enn syv av ti ønsker å trene regelmessig?

Samarbeid og fem suksessfaktorer

I tillegg til oppdragsgivers kunnskap om egen bedrift, pasientgruppe og lokale forhold, er det Qicrafts-kompetanse og erfaring innen følgende fem områder som skaper vinn – vinn – vinn – situasjonen:

Kompetanse skaper resultater

Første steg for å gjøre dine pasienter om til medlemmer er et uforpliktende møte med oss. Det er nemlig din helsefaglige kompetanse kombinert med vår bransjeerfaring som skaper suksess. Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene «Fra pasient til medlem» er en systematisk og oversiktlig prosess delt inn i fire faser:

  1. Analyse
  2. Strategi
  3. Implementering
  4. Evaluering

Våre helsespesialister bistår i alle prosesser med fremdrift og rapportering. Alt av arbeid dokumenteres og det fastsettes rapporteringsrutiner basert på evalueringsprosessene som gjennomføres.

Ta kontakt med Fredrik Rustand hvis du vil vite mer eller avtale et møte.

 

fra-pasient-til-medlem-qicraft