Innlegg

– Mange fortsetter å trene etter behandling

TekstAnne Kristiansen

FotoTechnogym

Kontakt oss
Fredrik Rustad

Fredrik Rustad

Physiotherapist/Health Specialist

+47 952 16 464

Helsemyndighetenes anbefaling om moderat aktivitet oppfylles ikke. Fysio3 på Elverum har ved hjelp av Qicraft funnet en løsning for å få flere inaktive i aktivitet.

 Åtte av ti voksne i Norge er fysisk inaktive, og livsstilssykdommer som fedme, diabetes og hjerte/kar sykdommer har en stor økning i Norge. Undersøkelser viser at i denne gruppen ønsker mer enn syv av ti å være i aktivitet. Hos Fysio3 har de funnet en løsning som gjør at flere inaktive kommer seg i aktivitet. For to og et halvt år siden fikk de større lokaler og kunne tilby et bredere utvalg av funksjonelle apparater. Hos Fysio3 kan man i tillegg til å være pasient også være treningsmedlem.

– Istedenfor å sende dem videre til andre treningssentre for å gjøre siste del av behandlingen, eller for å holde seg i aktivitet etter behandling, kan de fortsette treningen som medlemmer. Mange ser på dette som veldig positivt, å kunne fortsetter å trene etter endt fysioterapibehandling.

forteller fysioterapeut Thomas Johansen ved Fysio3.

Johansen mener det er lavterskel hos dem, og at man kan komme som man vil. I tillegg er det fysioterapeuter der hele tiden, det skaper en trygghet mange søker. Dette gir fysioterapeutene mulighet til å følge opp pasientene også etter behandling. Johansen legger også til de har fått større pågang, både fra mennesker med og uten henvisning, etter at de utvidet med treningstilbud. I tillegg kan flere ortopediske pasienter komme direkte til Fysio3 for behandling og opptrening istedenfor å dra til opptreningsinstitusjoner.

Bredt utvalg
Hos Fysio3 har de alt fra romaskiner og skiergometer til trappemaskin, ulike sykler og møller. I tillegg har de 30 styrkeapparater.

– Vi har en utstyrspark som kan tilby opptrening til alle funksjonsnivåer, fra nyopererte til toppidrettsutøvere, forteller Johansen

Flere hundre milliarder på helse
I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var de samlede helseutgiftene i 2020 på 387 milliarder. Det tilsvarer 72 000 kroner per innbygger, det offentlige finansierte over 85 prosent av helseutgiftene. Medisinsk behandling og rehabilitering utgjør halvparten av de totale helseutgiftene, her inngår blant annet legetjenester og fysioterapibehandling.

– Å investere i å holde pasientene i form etter behandling er en fin måte å gi noe tilbake til kommunen på. Det gir pasientene mulighet til å holde seg friske og raske, og forebygge at de får dårlig helse, mener fysioterapeut Fredrik Rustad hos Qicraft.

Qicrafts konsept «fra pasient til medlem» hjelper de som driver fysikalsk institutt med å gi sine pasienter et fullverdig treningstilbud i tilknytning til egen praksis. De mener at fremtidens medisin er aktivitet, og at å gi voksne mennesker et kunnskapsbasert aktivitetstilbud har et godt potensial.

– Ved å ha et slikt tilbud er det kortere vei mellom pasient og terapeut. Det gir bedre oversikt over pasientene og mulighet til å følge med på utviklingen pasienten har både under og etter behandling, forteller Rustad.

Relaterte produkter
SKILLMILL

TechnogymSkill line - SKILLMILL

Les mer