Artikkel

Trening som medisin

TekstMari Hansen

FotoMari Hansen

Kontakt oss
Fredrik Rustad

Fredrik Rustad

Physiotherapist/Health Specialist

+47 952 16 464

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse som igjennom de siste fjorten årene har jobbet målrettet for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandling. I Qicraft jobber vi for at flere mennesker skal være i aktivitet, og forbli fysisk aktive gjennom livet. Vi har samme visjon, og vi begge er sterke i vår tro på at trening kan være nøkkelen til et langt og sunt liv, og sammen jobber vi for å fremme at trening er medisin.  Qicraft er og har siden 2012 år vært fadderbedrift og en støttespiller for Aktiv mot kreft. 

Aktivitet som medisin

Nyere forskning viser at trening har en positiv effekt både før, under og etter kreftbehandling. Fysisk aktivitet bidrar til å redusere uønskede bivirkninger av behandlingen, reduserer faren for følgesykdommer og tilbakefall, samt sørger for at du raskere kommer tilbake til vanlig liv og aktiviteter.

Det er ingen hemmelighet at fysisk aktivitet kan forbedre livskvaliteten, og redusere livsstilssykdommer. Trening er gunstig for menneskers helse og har en positiv effekt for å øke det generelle energinivået. Men kan trening bruks som kreftterapi? Forskning indikerer at det kan det. Gjennom de siste 20 årene har studier vist at trening reduserer risikoen for tilbakefall hos kreftoverlevende. En nylig studie viser bla. at tidligere brystkreftpasienter som trente 150 minutter med aerob trening og to styrketreningsøkter hver uke i 12 måneder, hadde økt livskvalitet sammenligner med de som ikke gjorde det.

 

Trening uansett alder og form

Når vi føler oss uvel, er det ikke uvanlig at vi ønsker å hvile. Det er viktig å la kroppen bekjempe sykdommen, og særlig gjelder det å få nok søvn. Dette gjelder absolutt dersom du har en akutt infeksjon, slik som influensa. Men denne hvilestrategien gjelder ikke når du prøver å håndtere og bekjempe en så kronisk og kompleks sykdom som kreft.

Regelmessig fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse. Fysisk aktivitet har også positive effekter på hjernen i form av reduksjon av angst og forbedret søvn. Qicrafts misjon, «Activating People», er det vi brenner for. Å kunne bidra til at flere mennesker er fysisk aktive er grunnen til at vi eksisterer og går på jobb hver dag. Det har de seneste årene blitt forsket mye på aktivitet som medisin, og Technogym var tidlig på ballen når det kommer til å bruke aktivitet som medisin. Helt siden 2010 har Technogym og ACSM (The American College of Sports Medicine) jobbet sammen i det globale helseinitiativet, Exercise is Medicine (EIM), for å oppmuntre helsepersonell til å inkludere trening i pasientenes behandling. Både Technogym og ACSM er aktivt engasjert i å fremme fysisk aktivitet som en integrert del av forebygging og behandling av kroniske sykdommer.

Se også var artikkel om hvorfor styrketrening for eldre er så viktig.

Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft ble etablert i 2007 av Grete Waitz og Helle Aanesen. Grete Waitz var ikke bare en pioner for å fremme kvinnelige idrettsutøvere, hun var, og er fremdeles en stor inspirator for fysisk aktivitet. Hele hennes karriere var hun glødende opptatt av å få folk i aktivitet gjennom løpingen. Som kreftsyk var hun også et forbilde for bruk av fysisk aktivitet i behandlingen.

Aktiv mot kreft samler inn penger som brukes til å etablere Pusterom (treningsrom) på sykehus, utdanning av AKTIVinstruktører ved NIH, samt bidrar til forskning på området fysisk aktivitet og kreft. Siden oppstart har stiftelsen kommet langt, i løpet av de siste fjorten årene har Aktiv mot kreft samlet inn over 200 millioner kroner, som blant annet har gått til 16 Pusterom, bidrag til norsk og internasjonal forskning på fysisk aktivitet og kreft, utdanning av mer enn 570 AKTIV instruktører, samt utdanning av kreftleger og kreftsykepleiere i Etiopia. Stiftelsen har også etablert en egen stiftelse i USA, AKTIV Against Cancer.

Relaterte produkter
LEG PRESS

TechnogymSelection 700 - LEG PRESS

Les mer

Forskning

Nyere forskning peker nå på at trening ikke bare er trygt og gjennomførbart under kreftbehandling. Men at det også kan spille en sentral rolle i å forbedre kreftpasienters fysisk funksjon, bekjempe fatigue og bedre livskvaliteten. Rock et al (2021) guidelines fra ACS (American cancer society) 2012.

Forskning og kliniske bevis indikerer at kreftpasienter bør trene mest mulig mens de gjennomgår behandling. Hovedformålet til Aktiv mot kreft er å finansiere Pusterom, lavterskel trenings- og aktivitetssentre for kreftpasienter på landets kreftsykehus. På Pusterommet kan pasientene trene under kyndig veiledning og i trygge rammer. Aktiv mot kreft har, i samarbeid med NIH og Oslo universitetssykehus etablert studiet Trening og kreft. Her utdannes AKTIVinstruktører, enten som deltidsstudie eller som valgfag på bachelorstudiet hos Norges Idrettshøyskole. Målet er at det skal finnes AKTIVinstruktører overalt der det tilbys fysisk aktivitet. Slik at kreftpasienter kan trene med kyndig veiledning etter endt behandling.

På Pusterommet setter vi fokus på det friske i pasienten. Mange føler seg sviktet av kroppen sin, og trening på Pusterommet gjør at de stoler på kroppen sin igjen.

Nina Firing, kreftsykepleier og leder av kreft og lindring, Sykehuset i Vestfold

Technogym har flere artikler om trening som en del av behandling se de her: