Artikkel

Hvordan lykkes med gruppetrening på treningssenteret ditt

TekstTonje Lien Wold

Kontakt oss
Ronny Pettersen

Ronny Pettersen

Senior Account Manager

+47 918 83 276

Gruppetrening er den magiske biten som gjør at medlemmer er mer fornøyde, forblir medlemmer lenger og er de beste ambassadørene for potensielle medlemmer. Å lykkes med gruppetrening gir økt medlemsmasse, fornøyde medlemmer og ansatte. Så hvordan lykkes du?

Bransjen har i lang tid visst hvilken påvirkning gruppetrening har på medlemmene. De positive ringvirkningene omfatter mersalg, PT og ikke minst lojalitet og tillit til senteret, timene og instruktørene. Disse medlemmene er fortsatt fornøyde, selv under den krevende perioden treningssenterbransjen har stått i. Aldri har det vært større press på de ansatte med restriksjoner og vikarbehov, men i salene er det jubelstemning.

Gruppetrening har åpenbart en unik posisjon, og er kanskje det viktigste produktet til et treningssenter. Men å skape et bra og forutsigbart gruppetreningstilbud med instruktører som følges opp er tidkrevende. Derfor kan kvaliteten på gruppetimene sikres ved å strømlinjeforme produktet. De ferdigproduserte gruppetimene fra Technogym viderefører den sømløse, profesjonelle, brukervennlige og high-end treningsopplevelsen som utstyret gir. Technogym er som treningsverdenens Apple – det lille ekstra i design, funksjon og helhetlig livsstil. Det blir enkelt å velge trening.

Når en deltaker går inn på en GroupCycle-time forventer de den helhetlige opplevelsen av lyd, lys og løype. Og siden utstyret kommer fra Technogym – det lille ekstra i form av pålitelige sykler som måler alt fra RPM, watt, distanse, kalorier forbrent, Moves, mm. En dyktig instruktør inspirerer dem til å hente ut alt, og etter timen kan de følge utviklingen sin i MyWellness-appen. Denne gode totalopplevelsen gjør at de kommer tilbake, og den krever minimalt med arbeid for senteret.

Gi instruktørene den støtten de trenger

De ferdige timene med sine rammeverk frigir tid til å følge opp instruktøren i selve rollen. Instruktørjobben er spesiell i sin korte ukentlige arbeidstid, men store krav til forberedelse. Kontakt med leder er også som regel sjelden, men det er tydelig at en instruktør som blir fulgt opp forblir lojal til arbeidsgiver, trenger mindre vikar og følger retningslinjene for de ferdigproduserte gruppetimene. Dette gir gode medlemsopplevelser.

En god måte å følge opp en instruktør på er å først være med på en time. Da får leder kjenne økta og stemningen på kroppen, og det ufarliggjør at «sjefen» er med på timen. Gi instruktøren skryt for de to-tre punktene hen er best på, og avtal observerende oppfølging som leder nå gleder seg veldig til. I etterkant av den observerte timen kan leder spørre instruktøren om hvilke styrker og utfordringer hen opplever å ha. Stort sett vil utfordringene stemme overens med det leder har observert, og det gir en myk overgang inn i å sette mål for videre utvikling og punkter lederen ønsker å ta opp.

En instruktør som får positive tilbakemeldinger og oppmuntring får lyst til å gjøre en bedre jobb og utvikle seg. Den enorme fordelen med ferdigproduserte gruppetimer for treningssenteret og lederen er at kvaliteten er sikret med minimalt arbeid. For deltakeren betyr det at en merkevare de allerede stoler på leverer solide økter, hver eneste gang.

Gruppetrening trenger ikke foregå kun på et enkelt rom

Med forskjellige instruktører som spiller på sine styrker vil det varierte treningstilbudet komme til sin rett. Fra Skillrun til GroupCycle, og ikke minst Skill HIIT-økter som kombinerer utstyr som Skillrun og de allsidige Technogym-benkene. Gruppetimene kommer helt ferdig produsert eller instruktøren kan sette sammen elementer for å skape sin egen time.

Skillrun-timer kan kjøres i studio med trådløs lyd slik at deltakerne får den komplette opplevelsen, mens andre i studio kun ser uten å høre. På denne måten kan utstyret brukes hele dagen, og i tillegg blir gruppetimene vist frem til den gruppen i studio som normalt ikke ville gått på timer.

Studiotrenerne er et like uforløst potensial som alle som ennå ikke er medlemmer. Målet til et treningssenter vil alltid være å få flest mulig inn på gruppetimer slik at senteret tåler medlemsvekst uten at studio får mer press. Fordi Technogym sitt utstyr og timer er kjønnsnøytrale er terskelen lavere for folk å teste.

Et treningssenter lykkes med gruppetrening når det går mange og fulle timer, og når medlemsmassen stiger uten at studiokapasiteten påvirkes. Ved å velge ferdigproduserte gruppetimer betyr det mer utbytte for mindre arbeid. Technogym sitt utstyr er anerkjent for god kvalitet og en strømlinjeformet opplevelse som videreføres i gruppetreningstimene.

Et godt gruppetreningsprodukt er forutsigbart for medlemmet, instruktøren og senteret. Technogym sikrer den helhetlige og høye kvaliteten medlemmene forventer sånn at senteret slipper, og kan bruke tid på ting som oppfølging.

Løpetimer med Skillrun

 • Ferdiglagde timer, eller kan justeres av instruktør.
 • Kan kobles på med trådløs lyd slik at timene kan kjøres i studio uten å forstyrre andre. Da blir utstyret brukt mer effektivt i stedet for egen sal som stort sett står tom. Timen blir også synlig for andre som trener.
 • Skillrun justeres automatisk etter løypa – mindre å tenke på for deltakeren.
 • Enkelt å justere fart ved oversiktlige, store knapper dersom det er behov.

Skill HIIT-økt

 • Unik sammensetning og bruk av teknologien til Technogym.
 • Videoguide av øvelser på skjerm gir sømløse overganger for medlemmet.
 • Den godt utstyrte Technogym-benken gir alt utstyret i nærheten.
 • Med slede- og fallskjermfunksjon, og maksfart på 30 km/h, vil alle kunne bli utfordret på en Skillrun.

Sykkeltimer med Group Cycle

 • En helhetlig treningsopplevelse med lys, lyd og løype.
 • Skjermen til både instruktør og deltakerne er motiverende med data, oppsett og muligheten til å endre (team effort, individuell, løype, puls, watt, osv.).
 • Opplevelsen er større enn bare treningen – den retter seg mot flere sanser som trekker deg inn i et nytt univers, og gir mersmak.
 • Utstyret gir muligheten til å sette opp virtuelle timer slik at deltakere kan få time når det passer dem, uten ekstra kostnad for senteret med ekstra gruppetimer.