Fremtidens helsetilbud krever målbarhet og individuell tilpasning

Sand Clinic valgte å investere i Biostrength REV for å kunne tilføye målbarhet og individuell tilpasning i dagens behandling.

 

Sand Clinic sitt pasienttilbud består av forebygging- og presisjonsmedisinering med fokus på levetid (Longevity) til både svenske og internasjonale kunder. Klinikken tilbyr primærhelsetjenester, avansert diagnostikk og innovative behandlingsmetoder med pasienten i sentrum.

Biostrength REV for tilpasning, testing og målbarhet

 

Sand Clinic valgte å investere i Biostrength REV på bakgrunn av dens pålitelige målinger og individuelt tilpassede øvelser. Motstandsnivåene og testingen har stått sentralt for å behandle kunder på en mest mulig effektiv måte.

 

Følgende tester er mulige å utføre på Biostrength REV:

  • Power – Styrke og hastighet
  • Isometrisk styrke med RFD (Rate Force Development) – gir indikasjon på isometrisk styrkeutvikling, hastighet og kvalitet på muskelrekkruttering
  • 1RM (Isokinetisk styrketest) – Mål styrke med en enkel og sikker styrketest
  • Bevegelighet og smerte (VAS-skala) – Mål bevegelsesomfang (ROM) og smertevurdering

Tilpasset motstand etter behandlingsbehov

 

Viktor Helander er autorisert kiropraktor ved Sand Clinic, og forteller at de ulike motstandsnivåene er en utrolig viktig funksjon ved Biostrength REV. Hver kunde er unik, og deres forutsetninger innen trening er også unike. «Biostrength REV har en unik evne for å tilpasse motstandsnivåene i én og samme maskin» sier Viktor.

 

Følgende motstandsnivåer er mulige å arbeide med: isotonisk, eksentrisk overbelastning, eksentrisk reduksjon, uten inertialast, viskøs og elastisk.

Individuelt tilpasset behandling 

 

Sand Clinic består av et komplett behandlingsteam for å dekke allsidige behandlingsbehov (leger, dietister, fysioterapeuter, psykologer, trenere). Klinikken anvender helsedata fra bærbare maskiner for å analysere medlemmenes helse, og tilbyr proaktiv intervensjon og individuelt tilpasset behandling for deres pasienter. Gjennom klinikkens internasjonale nettverk bestående av sykehus og klinikker har de skreddersydde forslag til second opinions (concierge medicine). Klinikken samarbeider tett med forskningsinstitutter, og fungerer som et testsenter for helseinnovasjon.

 

Klinikken er den første innen sitt slag, og er lokalisert i Life Science-huben Forskaren ved siden av Karolinska Sjukhuset. Eiendommen legger til rette for flere samarbeid mellom aktører innen Life Science, og skaper bedre forutsetninger for moderne helsetjenester. Virksomheten har et holistisk perspektiv, og jobber for å skape et fagmiljø der ulike metoder går sammen for å skape et paradigmeskifte innen forebyggende helsearbeid.

Kvalitet på produkter og kundebehandling var avgjørende

 

«Når Sand Clinic skulle velge utstyr til treningsstudioet falt valget på Technogym. Produktene hadde alt vi så etter, og kundeservicen har vært svært god gjennom hele prosessen» sier kiropraktor Viktor Helander. «Jeg har hatt tett samarbeid med Technogym og utvekslet ideer og tanker under utviklingen av klinikkens treningsområde. Tydelige plantegninger, grundig gjennomgang av appen og programvaren som utvikler treningsprogrammer var også en stor grunn til at valget falt på Technogym. Kundene har gitt oss positive tilbakemeldinger på treningsstudioet- og utstyret. De opplever at utstyret er behagelig, og hjelper dem å utføre jobben  på en god måte.» avslutter Viktor Helander.

 

Foto: Jorge Mix/Himla foto

Biostrength REV
Biocircuit
Tredemøller

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.

sand-clinic-qicraft