Fra pasienttilbud til medlemsvekst

I juni 2023 ble Biocircuit fra Technogym en sentral del av Lia Terapis rehabiliteringsprogram. Siden oppstart har sirkelen skapt raskere progresjon blant pasienter og dannet en kortere vei fra pasient til treningsmedlemskap.

 

Sirkelen er i dag en attraktiv del av senteret totale treningstilbud, med en brukerbase på 50% pasienter og 50% treningsmedlemmer. Etter at Biocircuit ble implementert har de tiltrukket en rekke nye medlemmer, og en månedlig inntektsvekst på 25%.  I dag har  70% av senterets medlemmer registrert seg i Biocircuit-sirkelen.

Individuelle tilpasninger fremskynder resultater

 

Biocircuits evne til å tilpasse seg brukeren har gjort den til et effektivt verktøy innen rehabilitering. Fra første oppsett vil maskinene automatisk justere setehøyde, motstand og ROM (range of motion)/ bevegelsesutslag for pasienten. Dette gir terapeuter mulighet til å skreddersy programmer etter hver enkelt pasient sine fysiske forutsetninger og behov. 

 

Pasienter ved Lia Terapi i Trysil har opplevd hurtigere økning i styrke og bevegelighet, hvor resultatene er sporbare og hensyntas i de kommende programmene. Biocircuit tilpasser seg dermed ikke bare etter nåværende kraft og styrke, men vil også akselerere programmene på en effektiv måte. Veilede øvelser har skapt tryggere treningsmiljø for pasienter, samtidig som det har resultert i flere driftsfordeler.

Kombinasjon av styrke og kondisjon

 

  • Dagens sirkel består av en kombinasjon mellom styrke- og kondisjonsapparater, og sirkeltreningsmetoden inkluderer tidsstyrte intervaller på hhv 3,15 minutter på kondisjon, 45 sekunder på styrke og en total varighet på 30 minutter. Programmene tilbyr effektive, utfordrende og varierte treningsøkter. Gjennom Biofeedback kan pasientene enkelt måle og sammenligne resultater fra økt til økt.

Biocircuit

Styrketrening

 

Biostrength REV

Tredemøller

Pasientoppfølging og Biofeedback

 

Oppfølging av resultater og progresjon gjøres ved at pasientene logger seg inn på Technogym App eller Mywellness Cloud på PC. Her dannes det et oversiktlig bilde av resultater per økt, og pasientens overordnede progresjon.  Mywellness Cloud og Technogym App er digitale løsninger som gir pasienter og terapeuter dypere innsikt i utførelse av hver enkelt øvelse, og skaper et helhetlig bilde av pasientens utvikling over tid.

Engasjement gjennom effektive treningsprogrammer

 

Kort varighet på programmene og tydelige tilbakemeldinger har vært vesentlig for å skape treningsmotivasjon, og sirkelen benyttes i dag spesielt av nybegynnere og pasienter med mindre treningserfaring.

 

Biocircuit har ikke bare fungert som et verktøy i rehabiliteringsprosessene, men også som en naturlig vei til å bli et betalende medlem på senteret. I tillegg til at Biocircuit sørger for en trygg og effektiv rehabilitering, bidrar den også til mestringsopplevelse og dertil en positiv opplevelse knyttet til aktivitet og er ønske om å fortsette å trene.

Økonomi og takstplakaten for trening

 

I tillegg til medlemsvekst har Lia Terapi dratt stor nytte av Biociruit i tilknytning til Takstplakaten for trening. Biociruit gjør det mulig å organisere en trygg, effektiv og dokumenterbar trening for individer i gruppe, som gir mulighet for refusjon under HELFO-takst. Fysioterapeutene ved Lia Terapi benytter seg aktivt av gruppetakster, og denne tilnærmingen har ytterligere styrket økonomisk drift av klinikken.

En meningsfull opplevelse

 

«Den suksessfulle implementeringen av Biocircuit er ikke bare knyttet til sirkelens teknologiske egenskaper, men først og fremst evnen til å skape en meningsfull treningsopplevelse for pasientene» sier daglig leder og manuellterapeut Oddvar Knutsen.

 

Raskere  progresjon og resultater har ført til at pasientenes innsats oppleves som betydningsfull. Biofeedback gjør oss fysioterapeuter enklere i stand til å avdekke pasientens forbedringspotensial og vei videre. Fokuset på progresjon og individuelle tilpasninger har ført til at Biocircuit i dag fungerer både som et trenings- og rehabiliteringsverktøy i én og samme løsning. 

 

Bilder: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil 

La oss hjelpe deg med ditt treningsrom

Send oss en melding via kontaktskjemaet under. Det kan gjelde treningsrom eller integrering av treningsløsninger  ved din klinikk. Våre konsulenter kommer til å kontakte deg så snart som mulig.

lia-terapi-qicraft