Referanse - Helseforetak

Biocircuit sikret flere kunder og økt inntjening ved salg av premiummedlemskap

FotoElisa Aunola

Kontakt oss
Fredrik Rustad

Fredrik Rustad

Physiotherapist/Health Specialist

+47 952 16 464

Easyfit Kaari sikret seg flere kunder og økt inntjening ved å satse på Biocircuit og tilbyr dette til alle kunder via et premiummedlemskap. På kun tre måneder solgte de over 150 premiummedlemskap hvor av 11% var helt nye medlemmer

Høsten 2018 fikk Easyfit Kaari, et middels stort treningssenter i Helsinki, mulighet til å utvide sitt 850m2  store senter med 180 m2.  Eieren valgte ved utvidelsen å slå sammen treningssenteret med fysioterapi- og massasjetjenesten som lå i samme bygg. Sammenslåingen var et strategisk valg for å tiltrekke seg flere kunder og skape et attraktivt tilbud til både medlemmer og pasienter. For å klare målsetningen om økt kundemasse og inntjening og samtidige være attraktiv valgte Easyfit Kaari å satse på Biocircuit fra Technogym.

easyfit kaari biocircuit

Easyfit Kaari tilbyr Biocircuit som en del av et premiummedlemskap. Eieren, Marit Koskinen så Biocircuit som en mulighet til gi økt verdi til sine medlemmer. Med Biocircuit kunne senteret tilby en trygg og enkel treningsform for seniorer og fysioterapiklienter, og samtidig tiltrekke seg nye medlemmer som ønsket en rask og effektiv treningsform. Biocircuit ga også mulighet til å tilby noe nytt til eksisterende medlemmer og skape variasjon og motivasjon i treningshverdagen deres.

Biocircuit Health C&C

“Med Biocircuit fra Technogym kan vi tilby en trygg, motiverende og enkel treningsform for seniorer og fysioterapiklienter. Vi er at det nye konseptet tiltrekker nye medlemmer, og ved å inkludere Biocircuit i et premiummedlemskap har vi sikret økt inntjening på allerede eksisterende medlemmer. Det nye konseptet tiltrekker også nye medlemmer som ønsker en rask og effektiv treningsform. ”

Maarit Koskinen
Eier Easyfit Kaari
Les mer
Biocircuit

Biocircuit oppsett – bilde Technogym

Easyfit Kaari er et middels stort treningssenter på nå 1030m2 som ligger inne i Kaari shoppingsenter i Helsinki. Senteret har over 2000 medlemmer og har en månedlig medlemspris på 29.90€. Senteret har en stor bredde i sitt tilbud til sine medlemmer, og prisen gir fri tilgang til senteret, tilgang til MyWellness teknologi, samt flere ulike gruppetimer.

Ved implementeringen av Biocircuit ble det satt klare mål for hva som var ønskelig å oppnå, og senteret valgte å tilby premiummedlemskap til en pris +10 €, oppå den faste månedlige medlemsprisen. Målet de tre første månedene var å selge 150 premium medlemskap, hvorav 30 skulle være nye medlemmer. Det nye tilbudet knuste alle forventninger og i løpet av de første tre månedene hadde 11% av alle nye medlemmer. Allerede før Biocircuit var oppe å gikk hadde Easyfit Kaari solgt 60 premiummedlemskap ved å markedsføre i forkant av endringen.

Jeg ser også mange flere muligheter når det kommer til salg og markedsføring som vi enda ikke har fått utforsket. For eksempel, muligheten til å tilby Biocircuit som en gruppetrening.

Maarit Koskinen – eier Easyfit Kaari