Nyheter

Unicare har inngått samarbeidsavtale med Qicraft Norge om fremtidig innkjøp av treningsutstyr

TekstAnne Kristiansen

FotoAnne Kristiansen

Qicraft Norge er valgt som leverandør til fremtidig innkjøp av treningsutstyr og tilhørende programvare, for alle Unicare sine avdelinger som tilbyr treningsfasiliteter.

Dette er et stort og viktig samarbeid for oss, og vi er utrolig stolte over å bli valgt som leverandør, forteller Fredrik Rustad Fysioterapeut og helse-spesialist i Qicraft Norge.

Unicare tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering, kartlegging og vurdering. Målgruppene er blant annet personer som er rammet av hjerneslag, traumatiske hjerneskader, CFS/ME, overvekt, personer som har gjennomgått benamputasjon, har en nevrologisk eller nevromuskulær sykdom eller som, uavhengig av diagnose, er sykemeldt og skal tilbake til jobb.

Vi er allerede i gang med flere prosjekter sammen med Qicraft. Først ut er Helsefortet i Hasselvika, som også skal sette standarden for andre avdelinger. Gjennom teknologi og en egenutviklet UnicareApp, skal vi tilby fremtidsrettet oppfølgning og tilrettelegging.

Vårt mål er å ha fornøyde brukere gjennom intensive, komplekse og individuelle tilbud, som også har en overføringsverdi for brukeren, forteller divisjonsdirektør for Unicare Rehabilitering, Trine Berntsen.

Valg av leverandør
Det har vært en lang prosess og det er mange brikker som må på plass, før man velger leverandør. Vi er nå veldig fornøyde med valget av Qicraft Norge som total leverandør. Det at de innehar kompetanse på mange ulike områder har vært en viktig faktor for oss, og vi ser nå frem til et langt og fruktbart samarbeid, sier Trine Berntsen.