Sikkerhet og smittevernhensyn

Sikkerhet og smittevernhensyn

Riktig plassering av utstyr i treningsrommet

 

For å få mest mulig ut av apparatene er det viktig å følge de tekniske instruksjonene. Det er spesielt viktig å

plassere løpemøller og andre kondisjonsapparater med riktig sikkerhetsmessig avstand i forhold til hverandre.

Det kan dessverre forekomme ulykker om dette ikke overholdes.

Våre anbefalninger til plassering av treningsutsyr for høyintensitetstrening er som følger:

  • Minst 2 meters avstand mellom treningsapparater ved siden av hverandre, evt. benytt kun annethvert apparat.
  • Minst 2 meters klaring til vegg/ passasje/ annet utstyr bak mølle.

Se illustrasjonseksempel nedenfor. Har du spesifikke behov og spørsmål om annet utsyr- ta kontakt med oss. Mer informasjon rundt tilkravspesifikasjon i PDF-format (nederst i artikkelen). Vurder også å henge opp plexiglass mellom møllene i treningsrommet.

 

 

Smittevernhensyn- bestill plexiglass

Å ha god avstand mellom apparatene  er viktig i forhold til sikkerhet og til bidra til å overholde smittevern. Det oppfordres til minst 1 meter mellom oss. For å øke sikkerheten ytterligere kan installasjon av plexiglass mellom hvert apparat bidra positivt.

Gjennom Qicraft kan du kjøpe plexiglass a 1×1 meter som  plasseres mellom apparatene for å minske smitterisikoen via dråpesmitte. Glassene har 2 runde hull i hjørnene slik at installasjon er enkelt. Vaiere a 4 meter inkludert hengsler kan også bestilles.

 

 

kravspesifikasjoner og brukermanualer.

Vennligst kontakt oss for å motta kravspesifikasjonener og brukermanualer i PDF-format.

 

Obs: Informasjonen i disse kravspesifikasjonene er ment for KVALIFISERT TEKNISK PERSONAL som er ansvarlig for å klargjøre strøm og nett for installasjon av utstyret. Dette for å sikre at installasjonen utføres i henhold til plan og riktig utstyrsfunksjon.

 

 

 

sikkerhet-og-smittevernhensyn-qicraft