FAQ - Skillrun

Den vanligste årsaken til at brukere blir kastet ut av klassen skyldes skade på strømkabelen, at kabelen har løsnet, eller andre problemer i det elektriske nettverket som fører til strømbrudd.

 

Andre årsaker til at brukere blir kastet ut er at nødstoppkabelen eller stoppknappen utløses. For eksempel: Brukere har berørt eller ved et uhell trukket ut kabelen eller trykket på knappen. Dette fører til bråstopp av tredemøllen, og resulterer ofte i en kort melding med «venter» på skjermen.

Hvis brukeren blir kastet ut av klassen vil det kun være mulig å delta på nytt i løpet av de første 15 minuttene av klassen. Etter 15 minutter vil klassen være stengt for nye eller gjenbesøkende brukere.

Virtuelle klasser kan kun brukes når hovedapplikasjonen er valgt i kiosken. For eksempel vil virtuelle ro-klasser ikke starte dersom Skillrow-appen ikke er satt som hovedapplikasjon. Dette kan endres i Mywellness-kiosken ved å skrive inn koden 2406.

Denne feilkoden vises dersom brukeren er for ivrig med sledefunksjonen, eller beveger båndet før utstyret er klart. Utstyret vil da kreve omstart. Et annet eksempel er dersom brukeren tøyer ut på utstyret og ved et uhell dytter båndet frem eller bak, dette vil også kreve omstart.

Hvis brukeren opplever at skjermen er for treg og trykker for mange ganger kan dette føre til at skjermen fryser. I verste må utstyret startes opp på nytt. Hvis dette skjer 15 minutter etter klassen har startet kan brukeren logge seg inn på nytt.

Når en maskin har blitt avbrutt midt i en klasse eller treningsøkt kan det ta noen minutter å starte maskinen på nytt. Da er det viktig å la maskinen starte opp uten å avbryte, ellers vil omstart ta lengre tid.

For å komme inn i 2406-menyen for LIVE og Unity 3, følg disse trinnene:

Ikke mulighet å logge inn

– Logg inn på menyen 2406

-Sjekk at utstyret er koblet til nett og har en IP-adresse (merket i rødt)

-Sjekk at URL er korrekt (merket i grønt)

  • – I denne menyen inkluderes også innstillinger for TV, IP-TV, DATO OG TID og nettverk.

 

Etter trening:

  • Tørk maskinen med lett fuktig klut. Spray gjerne litt rengjøringsmiddel på håndkleet (spray aldri direkte på maskinen). Bruk et rengjøringsmiddel uten alkohol og liknende stoffer. Kun bruk rene innesko på alle kardiomaskiner. Støvsug daglig under alle tredemøller. Vær forsiktig slik at strømkabelen ikke blir dratt ut av kontakten under rengjøring. Sjekk strømkabelen før bruk, både i maskinen og i stikkontakten.

Kontrollering av at strømkabler ikke er skadet eller klemt bør inngå som del av daglig rutine. Det anbefales å gå gjennom alle strømkabler jevnlig for å: Forhindre nedetid, forhindre personskader eller maskinskader, og minimere brannrisiko.

 

– En skadet strømkabel utgjør en brannfare selv om den «bare» klemt, derfor er det av største nødvendighet at dette sjekkes jevnlig.

 

– Sørg for at utstyret er sikret (ikke sklir) og dermed ikke risikerer skade på strømkabler og elektriske skinner.

 

– Sørg også for at strømkabelen til maskinen er lagt på en måte som ikke risikerer å forårsake skade.

Mer informasjon? Kontakt oss gjerne!

support@qicraft.no

+47 22 96 10 50

faq-skillrun-qicraft