Artikkel

Tre grunner til å skape et aktivt arbeidsmiljø

TekstEivind Bjørnenak

Hvorfor er det viktig med fysisk aktivitet på arbeidsplassen? 

Et aktivt arbeidsmiljø kan ha en rekke positive innvirkninger på arbeidsplassen, blant annet ved å fremme helse og redusere stress . Å investere i treningsmuligheter kan øke produktivitet og trivsel som i retur gir avkastning per investerte krone. Når en ansatt trives på arbeidsplassen er også kostnader lavere sammenlignet med en ansatt som ikke har det bra. Et eksempel på dette kan være tilfeller av sykefravær som kan knyttes til arbeidsrelatert stress (Deloitte, 2018)

#1 Arbeidsgiver «image»

Ansattes forventninger til arbeidsgivere har økt de siste årene, og arbeidstakere foretrekker arbeidsgivere som gir synlige bidrag til trivsel. Lykkes du med å lage en modell som støtter aktivitet, og er fleksibel i henhold til forskjellige arbeids- og livssituasjoner, vil du engasjere ansatte og oppnå et løft i “image” som arbeidsgiver.Kontorlokaler som oppmuntrer fysisk aktivitet vil derfor heve arbeidsgiveres "image", og redusere personalkostnader.

Foto: Technogym

#2 Helsefremmende

I dagens samfunn er det velkjent at kontinuerlig bevegelse i løpet av dagen er bedre enn enkelte tunge øvelser, og ellers være stillesittende. I følge artikkelen "det bevegelige voksenprogrammet" er det vanskelig å oppnå resultater dersom bevegelser og restitusjon kun er tilrettelagt på fritid og ferier. Å skape treningsmuligheter på arbeidsplassen hjelper ansatte å bevege seg mest mulig i løpet av uken. 
active office aktiivinen työympäristö

På Naava i Helsinki. Foto: Veera Kurittu

#3 Felleskapsfølelse

Å være sammen med kolleger skaper felleskap på arbeidsplassen, og øker arbeidsglede. I en tid med hybrid-kontorløsninger er det spesielt viktig å gi synlige bidrag til trivsel, og gjøre kontoret til et attraktivt og behagelig sted å være. Samtidig som arbeidsgiver tilrettelegger for aktiviteter der man kan tilbringe tid med kolleger. 
työpaikan kuntosali

På ODA i Finland. Foto: Veera Kurittu


Ifølge estimater kan én dag med sykefravær ligge på rundt 4 082 NOK dersom det foreligger behov for vikariering. I følge en artikkel fra Turku Sanomi kan personer under 30 år, og som mottar uførepensjon koste arbeidsgiveren opptil 3 498 4867 NOK. Med tilsvarende beløp vil arbeidsgiver kunne iverksette betydelige forebyggende tiltak. Når trening på arbeidsplassen settes på dagsorden, vil både arbeidsgivere og ansatte oppnå mange fordeler.


Mange arbeidsplasser har treningstøtte for ansatte, enten ved sponsede medlemskap eller innenfor en bestemt dekning. Til tross for at flere mottar støtte ser vi at mengden fysisk aktivitet i samfunnet går ned, og flere tilfeller av at treningsstøtter ikke blir brukt. Ved å ha treningsutstyr på arbeidsplassen blir aktivitet mer tilgjengelig for ansatte, og studier viser at trening med høyere intensitet 3 ganger i uken har dokumentert effekt på sykefravær. Dersom temaet er interessant, ta kontakt med en av våre selgere for å vite mer.

Kilder:

• Deloitte: global Human capital trends 2018. www2.deloitte.coM/us/en/ insigHts/focus/HuMan-capital-trends/2018.HtMl

• Proper et al, 2006: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2092583/