Artikkel

Hvordan kan du og treningssenteret ditt dra nytte av kompensasjonsordningen?

TekstMarianne Moe

 

Kontakt oss
Kristian Eliasson

Kristian Eliasson

Country Manager

+47 930 16 082

Fra 18/4 kan du som driver treningssenter, søke kompensasjon med bakgrunn i omsetningssvikt på grunn av korona. Her er detaljene du bør kjenne til.

Kompensasjonsordningen

Treningssenter i Norge faller under ordningen om kompensasjon av faste uunngåelige kostnader. Portalen for å sende inn søknader er forventet å bli klar i Altinn 17. april 2020. Se mer info på: https://www.altinn.no/starte-og-drive/koronaviruset-og-din-virksomhet/

Behandling av søknadene vil i stor grad vil være automatisert og basert på registrerte data, f.eks. hva som historisk er oppgitt i Næringsoppgave (vedlegg til Skattemelding).

Første utbetaling skal skje i april.

Hva kompenseres?

Faste uunngåelige kostnader som:

– Leie av lokale
– Lys og varme
– Vann og avløp
– Forsikring
– Leie av utstyr
– Fremmed tjeneste – kostnader til regnskapsbyrå
– Elektronisk kommunikasjon, porto
– Netto rentekostnader (noe usikkert)

Det ventes mer informasjon om hvilke kostnader som skal inngå ved åpning av portalen.

Lønnskostnader inngår ikke i grunnlaget for mars, men det kan komme en endring på dette. Kostnadene må kunne dokumenteres med avtale o.l. inngått før 1. mars.
I utgangspunktet gjelder dekning av kostnader perioden mars, april og mai 2020.

Hvor mye vil jeg kunne kompenseres?

Kompensasjonen krever minst 20% omsetningsfall i mars 2020 sammenlignet med mars 2019.
Kompensasjonen krever minst 30% omsetningsfall i april og mai 2020 sammenlignet med april og mai 2019.
Kompensasjon= Omsetningsfall i % * (uunngåelige faste kostnader – egenandel) * justeringsfaktor.

Eksempel mars 2020 for et treningssenter:

1) 60% omsetningsfall sammenlignet med mars 2019
a. Hvis du har forskuddsfakturert kan dette håndteres i søknaden gjennom tydelig dokumentasjon
2) Faste kostnader utgjør kr 400 000 / måned
3) Egenandel = 0 for treningssenter
4) Justeringsfaktor = 0,9 for treningssenter

Kompensasjon for mars måned utgjør da:
400 000 x 60% * 0,9 = 216 000

Hva bør jeg gjøre nå?

Ta kontakt med regnskapsfører/revisor snarest for å få bistand.

Hvorfor?

1) Regnskapsfører/revisor må sluttføre mars-regnskapene samt bistå med følgende:

a. Inntektene for perioden mars-mai må periodiseres riktig i mars-regnskapet. For å sikre at regnskapet ditt gjenspeiler riktig omsetningsnivå i forhold til gjeldende periodiseringsprinsipper. Ta kontakt med Virke Trening hvis dere ønsker hjelp til å avgjøre hva er rett periodisering.

b. Regnskapet for perioden mars-mai må reflektere en riktig periodisering av kostnader på månedsbasis

2) Søker må ved innsending av søknaden bekrefte at de på forespørsel kan fremskaffe attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører på et senere tidspunkt.

Har du spørsmål og vil komme i kontakt med oss, klikk her.