Avtalevilkår for privatpersoner

Avtalevilkår for privatpersoner

GENERELLE BETINGELSER
Følgende vilkår og betingelser («Vilkår») gjelder for kontrakter inngått mellom Qicraft Norge AS, organisasjonsnummer Org nr 983 521 053 Drammensveien 211, 0182 Oslo (det «Qicraft») og deg som kunde («Kunden» eller «Du «).

1. OMFANG
1.1 Ved å bestille varer fra Qicraft, godtar du disse vilkårene.

1.2 Alle produkter som er bestilt og sendt fra Qicraft i henhold til disse vilkårene, er i det følgende kalt «Produkter».

1.3 Disse vilkårene går foran de andre, motstridende bestemmelser som kan vises fra dokumentene eller standard vilkår og betingelser som gjelder for tilsvarende kjøp.

2. AVTALE INNGÅELSE
2.1 For å beskytte kundens interesser gjelder kjøpsloven, fjernsalgsloven, klagerett og personopplysningsloven til enhver tids oppdaterte vilkår.

2.2 Produktene bestilles via Qicrafts www.qicraft.no Web ( «nettside») eller via Qicrafts kundeservice tilgjengelig på +47 22 96 10 50, post@qicraft.no 

2.3 En kundeordre er et bindende avtale. Avtalen mellom partene er gjeldene når Kunde bekrefter sin bestilling og Qicraft skriftlig bekrefter bestilling til den e-post som er oppgitt i bestillingen (Ordrebekreftelsen). En avtale mellom Qicraft og Kunden om kjøp av produkter vil fortsatt bli kalt «Avtale».

2.4 Qicraft inngår ikke avtaler med mindreårige (under 18 år) uten foresattes godkjenning. Avtaler kan kun inngå med Kunder med fraktadresser i Norge.

2,5 Qicraft forbeholder seg retten til å avvise bestillinger uten å gi grunn. Falske ordrer rapporteres til politiet.

2.6 Ved feil levering, eller når bestillingen er sendt ved en feil, må kunden straks kontakte Qicrafts kundeservice på telefonnummer +47 22 96 10 50. Hvis Qicraft ikke mottar varsel om en slik feilbestilling innen en (1) dag, blir ordren bindende.

3. PRIS OG BETALINGSVILKÅR
3.1.1 Alle oppgitte priser inkluderer moms og andre avgifter. Gebyrer for frakt, faktura, porto eller usolgte varer vil bli lagt til.

3.1.2 Dersom partene ikke har avtalt noe annet vil Qicraft forbeholder seg retten til å justere prisen i lys av endringer i valutakurser, nye offisielle oppgaver, som for eksempel skatt eller lignende, eller andre uforutsette utgifter.

3.2 Betalingsmåte
Qicraft tilbyr følgende betalingsmåte:

  • Finansiersløsning via Santander Bank.
  • Forhåndsbetaling ved bankoverføring .
  • Kortbetaling via link som sendes til kunde (PayLink) eller Klarna.
  • Kortbetaling ved Qicraft kortautomat.

4. LEVERINGSVILKÅR
4.1 Leveringstid

4.1.1 Normal leveringstid av Produktet finner sted innen 10 virkedager etter at kunden har mottatt ordrebekreftelse. Noen produkter er bestillingsvarer og kan være gjenstand for lengre leveringstid. Nåværende leveringsinformasjon vises i Ordrebekreftelsen.

4.1.2 Dersom det er fare for forsinkelser i leveringen, og forsinkelsen i sin helhet skyldes forhold fra Qicrafts side, forplikter Qicraft å informere kunden så snart Qicraft blir oppmerksom på forholdet. Qicraft skal også gi kunden årsaken til forsinkelsen og den nye estimerte leveringsdagen.

4.1.3 Hvis det er forsinket betaling, knyttet til de forhold til kunden, eier Qicraft rett til å først holde produktet og for det andre, dersom forsinkelsen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, heve avtalen og kreve erstatning for eventuelle ekstra kostnader forsinkelsen/kontraktsbruddet har kostet Qicraft eller Qicrafts autoriserte underleverandør. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Qicrafts kostnader for transport og lagring av produkter i perioden fra avtalt levering og selve leveringsdato.

4.2 Frakt

4.2.1 Qicraft bruker følgende forsendelsesmetoder:

4.2.1.1 Håndpakket / paller: Levering foregår om dagen til den første port- eller tomtgrensen, så langt mann kommer frem med transportbil. Innbæring og montering kan tilbys mot ekstra kostnad.

4.2.1.2 Produktet kan hentes hos Qicraft, uten fraktkostnader.

4.2.2 Fraktkostnader legges til og varierer avhengig av størrelsen på bestillingen. Nåværende fraktkostnad er vist i ordrebekreftelsen.

4.2.3 Kunden er ansvarlig for å gi de riktige adresseopplysningene.

5. TRANSPORT SKADER
5.1 Qicraft er ansvarlig for Produktene under levering. Klager på transportskader skal gjøres innen rimelig tid direkte til utleveringsagenten. Kunden bør derfor sjekke om Produktet er skadet i transporten på mottakstidspunktet. Skjulte feil må meldes til Qicraft innen rimelig tid fra kunden oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget feilen.

5.2 Kunden skal beholde all emballasje og originalemballasje av produktet ved transportskader.

6. PRODUKTEGENSKAPER OG REKLAMASJON

6.1 Qicraft er bare ansvarlig for at produktet leveres med den kvalitet og med de funksjonene som er angitt i produktspesifikasjonen. Hvis en produktspesifikasjon ikke er vedlagt, skal avtalen overleveres til Kunden ved skriftlig forespørsel.

6.2 Reklamasjonsretten gjelder ved originale feil. Feil som skyldes normal slitasje, feilaktig eller uaktsom bruk eller uvanlige påkjenninger, er ikke dekket av garantien. Reklamasjonsretten er også tapt hvis produktet har blitt brukt med andre uautoriserte tilbehør.

6.3 I tillegg til det som er angitt i produktspesifikasjonen, så aksepterer Qicraft ingen tilleggsansvar for Produktets kvalitet, egnethet, brudd, bruk eller funksjon.

6.4 Klager vedrørende produktavvik fra gjeldende produktspesifikasjon skal sendes til Qicraft innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget, forbrukerkjøpslovens rettninglinjer er gjeldene.

6.5 Dersom klagen gjelder hjemme treningsutstyr som tredemøller, crosstrainers eller lignende, skal kunden kontakte Qicraft serviceavdelingen via nettstedet. Ved klage betaler Kunden frakt for Produktet til Qicrafts servicesenter, og Qicraft betaler returfrakten tilbake til Kunden.

6.6 Når Qicraft har mottatt det annonserte produktet, undersøkes feilen. Hvis det senere vises at kvaliteten på produktene ikke overholder gjeldende produktspesifikasjon, skal Qicraft korrigerer feilen, evt erstatte med et alternativt produktet. Hvis det i lys av omstendighetene i det enkelte tilfelle viser seg at tilbakelevering bare kan utføres til en urimelig pris av Qicraft, vil kjøpet istedet bli returnert. For spørsmål vedrørende klager og avkastninger i tillegg til det som er nevnt i punkt 6.5 ovenfor, kan kunden kontakte Qicrafts kundeservice på tlf. 22 96 10 50.

6.7 Qicraft skal holdes fri fra ethvert tap Kunde måtte pådra seg som følge av Kjøp- og eller bruk av produktet.

7. ANGRERETT  

7.1 Angreretten gjelder fjorten (14) dager fra leveringsdatoen i henhold til avstands- og hjemmemarkedslovene. Hvis du ønsker å angre på et kjøp som er gjort, må du sende en klar og tydelig melding til Qicrafts kundeservice på post@qicraft.no  før utløpet av kanselleringsfristen. Du må skrive inn ditt navn, adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsnummer, faktura nummer og navn og serienummer på produktet i meldingen. Produktet skal bli sendt tilbake i retur innen 14 dager fra datoen for innkalling fra Qicraft. Produktet skal returneres i originalemballasjen, godt pakket og i samme stand som når du mottok Produktet. Kunden er ansvarlig for Produktet under returforsendelsen. Alle etiketter og manualer må inkluderes i returpakken og kopi på kvittering eller faktura. Kunden betaler for returfrakt.

7.2 Kunden skal erstatte Qicraft for nedskrivning på produktet om det er forårsaket mer skade eller slitasje enn nødvendig for å utrede produktets funksjoner.

7.3 Hvis returen gjelder et produkt levert via hjemlevering eller pallegods, skal kunden kontakte Qicraft for å få hjelp med retur.

7.4 Avkastningen vil bli refundert med samme betalingsmetode som ble brukt på kjøpstidspunktet. Tilbakebetaling skjer etter at Qicraft har mottatt returnert produkt fra Kunde.

8. RESERVASJON

8.1 Qicraft forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst ved å endre de endrede vilkårene en (1) måned før de trer i kraft på nettstedet. Imidlertid har Qicraft alltid rett, med umiddelbar virkning, å foreta endringer forårsaket av lov, regulering, autoritet eller andre forhold utover Qicrafts kontroll.

8.2 Qicraft forbeholder seg retten til å si opp avtalen om eventuelle feil i varelageret eller prislisten.

8.3 Bilder av produktene skal ses som illustrasjoner og garanterer ikke å gjenspeile det eksakte utseendet eller naturen til et bestemt produkt.

9. PERSONLIGE DATA

9.1 Personopplysningsloven gjelder Qicrafts behandling av personopplysninger. Personopplysninger skal behandles innen rammen for disse vilkårene og avtalen er at  Qicraft er ansvarlig for oppbevaring av data på en forsvarlig måte. Data ansvarlige skal sørge for at behandling av personopplysninger er i samsvar med ovenfor nevnte lov og datautspillingen generelt.

9.2 Personopplysninger. Administrator kan bare behandle personlig informasjon i samsvar med instruksjonene og i samsvar med disse vilkårene. Behandling av personopplysninger kan kun gjøres for de formål som er angitt, og for å kunne fullføre og administrere nødvendige oppgaver , samt å oppfylle forpliktelser i henhold til lov og gjeldende praksis.

9.3 Den type personopplysninger som kan behandles under disse vilkårene og betingelsene, er informasjon om kunden, for eksempel navn, adresse og personnummer, samt noen økonomiske opplysninger. Ved å inngå en avtale med Qicraft, godtar du at informasjonen din er lagret for at Qicraft skal behandle bestillingen, fullføre kjøpet, legge til rette for fremtidige kjøp og forsendelser.

9.4 Qicraft er pålagt å treffe hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene som behandles. Tiltakene skal gi et nivå på sikkerhet som er egnet for: • eksisterende tekniske muligheter

  • kostnadene ved å gjennomføre tiltakene
  • de spesielle risikoene knyttet til behandling av personopplysninger
  • hvor sensitive personopplysningene er

9.5 Qicraft skal opprettholde god sikkerhet for personopplysninger. Personlige data skal beskyttes av Qicraft mot destruksjon, modifikasjon, uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang. Personlige data skal også beskyttes mot enhver annen form for uautorisert behandling.

9.6 Kunden har rett til å ta de nødvendige skritt for å sikre at Qicraft virkelig tar disse tiltakene. Qicraft forplikter seg til å sikre at kunden mottar den hjelpen som med rimelighet kan være nødvendig for å kunne lett finne ut om dette.

10. FORCE MAJEURE

10.1. Kunden får unntak fra sanksjoner for manglende oppfyllelse av visse forpliktelser i henhold til disse vilkårene, dersom feilen skyldes de omstendigheter som er angitt nedenfor («Belastende tilstand»)?? og forholdet forhindrer, hindrer eller forsinker oppfyllelsen av dette. Disse faktorene kan være regjeringshandling eller fiasko, ny eller endret lovgivning, arbeidsmarkedskonflikt, blokkering, brann, flom, mangel på transportmiddel, varer eller energi eller storulykke, og svikt eller forsinkelse av leveranse av underleverandører forårsaket av slike undertrykkende forhold.

10.2. Part som krever fritak i henhold til denne bestemmelse skal straks underrette andre parter om dette.

Ved sen melding, har den andre parten rett til erstatning for skade som kunne vært unngått.

10.3 Hver part skal bære sine egne kostnader, skader eller tap som følge av bestemmelsene i dette punktet.

10.4 Uansett hva som er sagt ovenfor om fritak fra sanksjon, har en part rett til å si opp avtalen dersom oppfyllelsen av vesentlig forpliktelse er forsinket med mer enn tre (3) måneder

11. TVIST

Inngått avtale skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av inngått avtale skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvister ikke finner en løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Oslo Tingrett er avtalt verneting.

 

avtalevilkr-for-privatpersoner-qicraft