Referanse - Helseforetak

Selsaas Klinikk

TekstFredrik Rustad

Kontakt oss
Fredrik Rustad

Fredrik Rustad

Physiotherapist/Health Specialist

+47 952 16 464

Klinikk Selsaas åpnet dørene i Sørhauggaten 128 i 2008. Den gang var det kun en kiropraktor og en fysioterapeut. Etter som årene har gått har klinikken utvidet.

Som tverrfaglig klinikk er det viktig å kunne se pasienter i et helthetsperspektiv. Mange plager er sammensatt av flere komponenter. Alt fra kosthold, aktivitet- og søvnmønster til fysiske/psykiske faktorer. Noen diagnoser vil kunne løses med få behandlingstimer av en terapeut, andre diagnoser derimot, krever et større behandlings opplegg hvor flere terapeuter samarbeider.

– Vi er i dag en tverrfaglig klinikk bestående av 10 stk. som har som oppgave å levere kvalitet til et hvert behandlings opplegg innenfor våre felter.

 

På Selsaas klinikk har de valgt dette utstyret:

Skillmill

Skillrow

Omnia 8

Jog Forma

Synchro Forma

Bike Forma

Pure Strength – Olympic half rack

Element – serien

Manualer

Kettlebells

Easy line sirkel

Sidea Plyobox

Sidea matter