Kurs og opplæring

Vi i Qicraft har lang erfaring med å drive kurs og kompetanseopplæring. Vi tilbyr ulike kurs enten om det er for å skaffe seg helt ny kunnskap eller friske opp den du allerede har.

Kursene vil gi deg inspirasjon og kompetanse på hvordan du kan drive lønnsom business og få en mer strukturert og effektiv hverdag, til rene kompetansekurs på basis øvelser og tilnærmingsmetodikk for å hjelpe PT-kunder.

For å kunne tilby et enda bredere spekter av tverrfaglig kompetansekurs, har vi også inngått et samarbeid med atakademiet. Det innebærer at alle våre kunder får rabatter på kursene som akakademiet gjennomfører. Flere av atakademiet sine forelesere er også utdannet Master trainers for Qicraft.