Nyheter

Kvalitetsstyring ligger i vårt DNA

Kontakt oss
Kristian Eliasson

Kristian Eliasson

Country Manager

+47 930 16 082

ISO 9001 sertifisering for hele Qicraft Nordic

Hardt arbeid lønner seg. Siden 2014 har vi vært en ISO sertifisert organisasjon i Norge. Nå i 2021 ble vårt arbeid belønnet med et Multi-site ISO 9001:2015-sertifikat. Qicraft Nordic er nå sertifisert under samme sertifikat.

Hva innebærer det å være en ISO sertifisert bedrift?

Kort sagt, vi er sertifisert med ISO 9001 fordi vår måte å jobbe på har følgende ingredienser:

  • Kunden er alltid sentral
  • Prosesser blir ofte evaluert og effektivitet er alltid et mål
  • Vi måler våre egne kvalitetsmål ofte for å alltid strebe mot å bli bedre
  • Vi måler kundetilfredsheten vår med jevne mellomrom

Hva er en ISO 9001 sertifisering, hentet fra nett:

«ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. ISO 9001 handler mye om å ta vare på dine kunder. En ISO 9001-sertifisering er et sterkt signal om at din bedrift jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet».

ISO 9001, hvor gøy kan det være?

I 2014 fikk vi den delikate oppgaven med å se på mulighetene for å sertifisere vårt kvalitetsstyringssystem. 

Jeg husker det første foredraget og følelsen av at det var ganske tørt og stivt. Det føltes som om dette prosjektet ville ta lang tid, og spørsmålet var da; Hvorfor? Til tross for en innledende ganske dårlig følelse, bestemte vi oss for å implementere det og jo lenger prosjektet varte, jo mer forsto jeg hva dette betyr og hvorfor det er viktig.

Jeg må fremdeles innrømme at ordet «kvalitetsstyringssystem», og spesielt sertifisert, ikke gjorde meg særlig begeistret. I dag kan jeg imidlertid snakke i timevis om fordelene.

 

Ett år senere mottok vi  ISO  9001-sertifiseringen og vårt kvalitetsstyringssystem ble endelig sertifisert av en tredjepart. Vi hadde aldri klart dette uten at alle i organisasjonen hadde forstått nøyaktig hvorfor.

Vi har jobbet med prosesser, flyt og KPI-er i mange år. Arbeidet med sertifiseringen handlet veldig mye om å dokumentere all arbeidsflyten vår og knytte dem til kjernen. Hvorfor skal vi måle for eksempel «First time fixing rate» (hvor stor er prosentandelen av gangene  vår tekniker er ute på en reparasjon jobb og har løst problemet ved første anledning?). Svaret på alle disse spørsmålene er kundefokus .
Alt vi gjør i vårt kvalitetsstyringssystem er å alltid sette kundene våre i front.
Tilfredshet og effektivitet i vår kundeledelse, uansett om det gjelder salg, teknikere eller vår supportavdelings kommunikasjon med kunden, er kjernen i alt dette.

Vi er klar over at både vi og våre tjenester og produkter kan feile. Det viktige er da at hvis det oppstår et avvik, må det rapporteres umiddelbart og tilføyes en sak der feilen bør utbedres så snart som mulig. Samtidig må eventuelle korrigerende tiltak tas for å forhindre at den samme feilen oppstår igjen.

I dag er jeg veldig stolt av organisasjonens innsats og ytelse, noe som har ført til at vi i desember 2018 igjen mottok vårt kvalitetsstempel.

Vårt kvalitetsstyringssystem har igjen gjennomgått en tøff evaluering og blitt belønnet med en utvidelse av ISO  9001: 2015- sertifiseringen .

Kristian Eliasson
Country Manager

Qicraft Norge