Nyheter

Hvordan ser treningsbransjen ut etter Koronaviruset (COVID-19)?

                                                                                                                                                                                                                                                             COVID-19 relatert innhold >

 

Kontakt oss
Kristian Eliasson

Kristian Eliasson

Country Manager

+47 930 16 082

Hvorfor treningsbransjen aldri blir som før og hvorfor dette ikke bare er dårlige nyheter.

Nylig har flere europeiske land åpnet døren på gløtt. Europas treningssentere har vært stengt i flere uker med Sverige og Finland som delvis unntak. Selv om Europa tilsynelatende har situasjonen under kontroll, så er det ingen virkelig nedgang i virusspredningen. Derfor vil vi ikke se slutten på Koronaviruset med det første.

Å gjenåpne etter en delvis/fullstendig lockdown er mer komplisert, enn det er å stenge av. Frykten for tilbakevendende bølger og smitterisiko vil være forrest i hjernebarken på folk fremover.

Selv om vi nå øker helsesektorens kapasitet for å ta vare på kritisk syke pasienter, vil kapasiteten måtte opprettholdes i lang tid fremover. Å redde liv betyr å minimalisere risikoen for de mest utsatte i befolkningen dvs. eldre, personer med nedsatt immunforsvar og personer med andre alvorlige tilstander. I mellomtiden må helsevesenet fortsette å fungere for den delen av befolkningen, som ikke er smittet av viruset.

Problemet er komplekst, så europeiske myndigheter må planlegge på detaljnivå hvordan gjenåpning skal skje. Hovedprioriteringen er å sikre allmen ve og vel før man starter med å lette på begrensningene.

Image: channelnews.com.au


Vi kan dra lærdom av Asias erfaring før vi gjenåpner

De asiatiske landene ligger foran oss i utviklingen. Spesielt Kina, Singapore og Sør-Korea har lykkes godt med å dempe spredningen, samtidig som at de har åpnet opp for at befolkningen kan shoppe, reise og underholdes.

Disse 3 landene har implementert tiltak på to viktige områder;

For det første har de utviklet definerte regler for fysisk avstand. For det andre bruker de smittetesting i kombinasjon med sporing via mobilapp for å begrense smittekjeder.

Det høres kanskje ut som et scenario fra en science fiction film? Vel målet for tiltakene er å få fart på økonomien. Man skal stimulere forbruket ved å få folk til å føle seg trygge på å gå ut av huset og være  “back in business”.

Europas ledere innen offentlig sektor vurderer nå de ulike tiltakene. De mest lovende ideene skal evalueres nærmere og senere tilpasses lokale normer og kulturer. Myndighetene bygger opp testkapasiteten sin og ser etter teknologiske verktøy, som kan bidra i prosessen. I noen land har man fått på plass et regelverk for fysisk distanse ved at man for eks. har rammer for hvordan man deler opp ansatte i mindre kohorter. Målet er å skape fysisk distanse, om strekker over både tid og rom på arbeidsplassene.

Implikasjoner for deg som driver treningsvirksomhet  post-Korona:

 1. Den digitale overgangen var startet for de fleste, men restriksjoner har påskyndet implementering. Live-streaming og on-demand video er tjenester som flest har tatt i bruk frem til nå. Uansett hvilken fase vi er i så går vi mot en utvikling hvor desentralisering av produktet «treningssenter» blir stadig viktigere.
 2. Færre løpende medlemskap og mer innovative medlemspakker/tilbud vil se dagens lys.
 3. Oppsigelser hos aktører som må legge ned, gir muligheter for virksomhetene som overlever. Disse virksomhetene vil søke etter kompetent og dyktig personale, som kan drive deres virksomhet og utvikling i en ny hverdag.
 4. Ansatte har lært seg å samarbeide i team til tross for distansen. Dette har skapt en mer fleksibel arbeidsmåte, som bidrar til å styrke arbeidsplassen.
 5. Mange ledere har benyttet perioden med restriksjoner til å utvikle kompetansen til ansatte.  Kompetansehevingen skjer primært gjennom egne digitale verktøy og gjennom tredjepartsverktøy på nett.
 6. Flere hygienetiltak og mindre fysisk kontakt. Vi går mot en hverdag uten håndhilsener, high fives og klemmer på treningssenterene.
 7. Hyppigere rengjøring og desinfisering av utstyr. Ofte med et større spekter av rengjøringsmiddel, som gir høyere rengjøringskostnader.
 8. Fysisk distanse – avstand på 1,5 meters har kommet for å bli. Treningssenterene må endre oppsett av utstyr og innredning for å følge den nye avstandsregelen.
Relaterte produkter
Mywellness App

TechnogymTechnogym Training Applications - Mywellness App

Les mer

Kunden/medlemmene

 1. Det største spørsmålet gjenstår: kommer kunden til å følge seg trygg når de går inn i et rom, hvor de skal svette og være svært nære ukjente mennesker?
 2. Vil kundene gå tilbake til de samme treningsrutinene, som de hadde før Koronaviruset?
 3. Mange har sine første erfaringer med hjemmetrening, mens treningssenteret er stengt. Noen vil foretrekke den nye treningsformen og fortsette å benytte online trening hjemme.
 4. Hvis senteret tilbyr trening gjennom MyWellness kan flere medlemmer ha begynt å bruke appen. De som allerede har testet appen, bruker verktøyet mer og oftere. De kan også ha begynt å bruke flere funksjoner enn tidligere.
 5. Kundene vil være mer prissensitive enn tidligere.
 6. Nye kunder kan være mer påpasselig med å finlese kontrakter enn tidligere og ønske å unngå langtidsavtaler.
 7. Flere kan ha utviklet en økt bevissthet rundt helsefordelene ved trening.
 8. Mange har kanskje ikke reflektert over at treningssenteret representerer en sosial arena i deres liv. Disse kundene sette større pris på de sosiale aspektene ved bransjen.
 9. Individuell tilpasning av treningen blir enda viktigere enn før.

Artikkelen som dette innlegget er basert på er skrevet av Herman Rutgers, Owner Global GrOwth Partners & EuropeActive Ambassador. Les hele artikkelen her

I Qicraft Technogym er vi overbeviste om at situasjonen vi står i er forbigående, vi kommer oss igjennom dette og helt sikkert enda sterkere enn før. Det bekreftes nå at vår bransje er en utrolig viktig del av å skape et helsefremmende samfunn. Individets velbefinnende og immunforsvar er sammenkoblet til aktivitet, hvilket innebærer utrolige muligheter for oss og vår bransje.

Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group

Vi i Qicraft er her for deg som samarbeidspartner, både nå og  fremover inn i en ny hverdag.