Nyheter

Hvordan påvirker Koronaviruset treningsbransjen? 12 tips å ta med inn i nærmeste fremtid.

 

                                             COVID-19 relatert innhold >

Kontakt oss
Kristian Eliasson

Kristian Eliasson

Country Manager

+47 930 16 082

Koronaviruset skaper store problemer for treningsbransjen på globalt nivå.  

Bak utfordringer finnes det også nye muligheter. En samlet bransje står langt sterkere til å overvinne den vanskelige situasjonen. Ganske enkelt fordi vi er flere i samme situasjon som søker etter muligheter.

Det kan føles ut som Koronaviruset har herjet i en evighet. Likevel har viruset herjet Europa i en kortere periode enn i Asia. I Kina har man høstet erfaringer over 6 måneder og vet mer om hvordan pandemien påvirker samfunnet på sikt.

Målet med dette innlegget er å belyse det vi har lært så langt. Artikkelen baserer seg på data fra eksperter i Asia og Europa innhentet av EuropeActive (Herman Rutgers – Eier Global GrOwth Partners & EuropeActive Ambassador) har hentet inn.

Relaterte produkter
Mywellness App

TechnogymTechnogym Training Applications - Mywellness App

Les mer

Den baserer seg også på dialog med Technogym i Italia og erfaringer fra våre kunder i Norden. Noen av punktene er basert på sunn fornuft, mens andre punkter er kanskje ikke like innlysende.

Les igjennom listen og se om det er tiltak du ikke allerede har tenkt på eller iverksatt:

 

 1. La helsen og sikkerheten til dine ansatte og medlemmer være pri 1. På den måten har du et klart verdigrunnlag for tvilstilfeller eller interessekonflikter og kan ta beslutninger raskere.
 2. Opprett en “COVID-19” arbeidsgruppe i bedriften. Gruppen bør bestå av representanter fra de ulike avdelingene. For eks. PT, gruppetrener, medlemsrådgiver, markedsføring, renhold, etc. Dediker tid i timeplanen til regelmessige møter for arbeidsgruppen.
 3. Hold deg rolig og samlet i kommunikasjonen med de ansatte. COVID-19 er et tema som vekker frykt og emosjonelle reaksjoner, men man tar raskere og bedre beslutninger med et klart hode. Du hjelper dine ansatte å beholde roen og tenke klart, når du selv går foran som et godt eksempel. 
 4. Vurder om du bør øke hygienetiltakene i treningssenteret ditt. Bruk arbeidsgruppen til å innhente informasjon og evaluere hva som allerede blir gjort. Deretter kan dere ha en felles diskusjon om hvordan hygienenivået kan heves og hvem som skal ha ansvaret.
 5. Hold deg oppdatert om hva lokale og regionale myndigheter tilbyr av støtte. Økonomisk støtte er kanskje det første som dukker opp i tankene.I Norge har myndighetene iverksatt en kompensasjonsordning for virksomheter som har blitt økonomisk skadelidende i forbindelse med Koronaviruset. Du kan lese våre tips og veiledning til hvordan du fyller ut søknaden her: https://qicraft.no/hvordan-kan-du-og-treningssenteret-ditt-dra-nytte-av-kompensasjonsordningen/
 6. Følg også med på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og følg regjeringens retningslinjer. Et eksempel er tydelige rengjørings- og desinfiseringsprosedyrer. Synlige rengjøringsprosedyrer, tilgjengelige desinfiseringsprodukter og avstandstiltak vil trygge medlemmene i en gjenåpningsfase. Man kan vurdere om utsatte yrkesgrupper på ditt treningsstudio skal bruke verneutstyr. Ikke fordi myndighetene krever det, men for å skape et tryggere miljø for både ansatte og medlemmer.
 7. Sats på kunnskapsutvikling av dine ansatte. Hvis du investerer tid til å utdanne, instruere og coache dem, så vil du få drahjelp til utvikling av virksomheten. Sørg også for å heve din egen kompetanse og sett et godt eksempel ved å holde deg selv oppdatert.
 8. Utviklingen går igjennom 4 faser
  a. Selvpålagte tiltak for å beskytte ansatte og kunder.
  b. Delvis nedleggelse – med pålagte restriksjoner fra myndighetene. For. eks. maksimalt antall kunder på et bestemt tidspunkt og / eller under gruppeaktiviteter.
  c. Total nedleggelse –  såkalt “lockdown”.
  d. Delvis åpent – med grenser for maksimalt antall kunder og / eller gruppeaktiviteter.
 9. Erfaring fra Kina viser at den helse-økonomisk krisen ikke er raskt overstått. Sannheten er at vi ikke vet hvor lang tid det vil ta. Det vi kan gjøre er å minske belastningen på helsevesenet ved å følge ekspertenes anbefalinger.
 10.  Den nye hverdagen vil by på endringer, som en direkte følge av COVID-19. Man antar at rengjøringskostnader og standarden for hygiene vil øke. Sosial distansering er fortsatt viktig for fagpersoner, som før hadde fysisk kontakt som en del av sin arbeidshverdag for eks. personlige trenere eller gruppetrenere.
 11.  Se dagens situasjon, som en mulighet til å vurdere og diskutere nye strategier. La hovedfokuset være på kunden, hva de trenger og hvordan dere kan fortsette å yte tjenester. Kunden din er allerede storforbruker av digital kommunikasjon, så vær tilstedet for de i de kanalene de allerede er. Du kan få rådgivning om digitale treningstjenester her.
 12. Sist men ikke minst: god og tilstrekkelig kommunikasjon er viktig i situasjoner hvor usikkerhet råder. Kommuniserer du med medlemmene, de ansatte og lokalsamfunnet? Bruk relevante kanaler som e-post, sosiale medier, lokale tidsskrifter. Grunnlaget for en videre relasjon bestemmes av at du kommuniserer og viser tilstedeværelse også når i krisetider hvor fysisk tilgjengelighet er umulig.

Hvordan står du?
Har du allerede iverksatt disse tiltakene eller har du andre ideer treningssamfunnet kan dra nytte av?

Tips oss gjerne om dine ideer/tiltak og send oss en e-post til: post@qicraft.no

Dette er en svært vanskelig tid for alle og den vil ikke bli lettere med det første.Men med holdningen ”vi sitter alle i samme båt” kan sentereiere, ansatte, leverandører, banker og myndigheter flytte fjell og vi kommer til å komme ut av dette som en sterkere og bedre bransje!

Herman Rutgers Owner Global GrOwth Partners & EuropeActive Board member

Les hele artikkelen Herman Rutgers har skrevet for EuropeActive her .

 

Vi i Qicraft er her for deg som samarbeidspartner, både nå og  fremover inn i en ny hverdag.