Nyheter

Sammendrag av webinaret_ “4 tips til en knallsterk oppstart 15. Juni”

Treningsenteret kan åpne 15. Juni og det er mye du bør forberede allerede nå.

 

Vi kontaktet næringslivsledere i treningsbransjen for å få deres tanker rundt situasjonen i Norge og få innsikt i hvordan de planlegger fremover. Resultatet er webinaret “4 tips for en knallsterk oppstart 15. Juni”.

140 påmeldte fra treningsbransjen bekrefter at vi er mange med de samme spørsmålene. Tilbakemeldingene vi fikk var positive og webinaret ble beskrevet som “nyttig”, “informativt” og “gjennomtenkt”.

Vi har laget en oppsummering for deg, som ikke kunne delta i gårsdagens webinar og som vil ha de store linjene. Oppsummeringen gir en oversikt over nøkkelområder du bør planlegge for i nær fremtid. Hvis du ønsker å få flere praktiske tips du kan iverksette i dag, så anbefaler vi at ser opptaket av webinaret her.

Panelet fra øverst til nederst: Kristian Eliasson, daglig leder i Qicraft AS, Morten Hellevang, adm. dir. i EVO Fitness og Sigrid Anne Kristoffersen, daglig leder og medeier i Sprek Verdal og Sprek Moan.

Oppsummering av hovedpunktene fra webinaret: “4 tips til en knallsterk oppstart 15. Juni”

De viktigste områdene treningsbransjen fokuserer på fremover er: likviditet, ansatte, lokalet og medlemmene. Disse områdene bygger på hverandre og kan sees som trinn i en prosess mot gjenåpning.

1.Likviditet
Når du tar beslutninger fremover, tenk likviditet først. Likviditeten er grunnlaget for tiltakene du kan iverksette de neste 3 månedene.Tenk smart rundt kompensasjonen du gir medlemmene. Husk at en kompensasjon i form av PT-timer gir lønn til dine ansatte, mens gavekort i shopen gagner leverandørene. En viss grad av fleksibilitet og valgmuligheter rundt kompensasjonsmulighetene er viktig. Spesielt for å beholde medlemmer som tilhører en utsatt gruppe og ikke kan benytte senteret på en stund fremover.

Under ser du erfaringene Evo Fitness har hentet fra andre europeiske land.

Utdrag fra presentasjonen til Morten Hellevang adm.dir. i EVO Fitness.

Resultatet er svært ulikt når det gjelder frafall/tilvekst av medlemmer. Husk at det med stor sannsynlighet blir hjemmeferie på Ola Nordmann i år og at 2020 er et utypisk år for treningsbransjen. Det er mulig at tilveksten du vanligvis opplever på høsten kommer tidligere i år, fordi folk ferier hjemme og trenger tilbud i nærområdet.

Sett av tid til å planlegge aktiv markedsføring og salgskampanjer i månedene fremover. Dette er ikke tiden for å blåse penger på markedsføring, så velg rimelige kanaler som ivaretar likviditeten din.

2. Ansatte
Når likviditeten er sikret, så er du klar for neste trinn: å få de ansatte tilbake i jobb. Da starter også prosessen med å forberede dere til den nye hverdagen. Sett av tid til felles møter, bygg opp ansvarsfølelsen og eierskap til nye rutiner og involver de ansatte i prosessen.Du trenger ansatte som er forberedt og informert for hjelpe deg opp de 2 neste trinnene.

Du er lederen, som motiverer, veileder og oppmuntrer de ansatte på den nye veien dere går på sammen. De ansatte på sin side trenger å vite at de kan håndtere nye hygienetiltak og medlemskommunikasjonen på en profesjonell og trygg måte

3. Lokalet
De ansatte er tilbake. Du har brukt tid på å coache og informere de om hvordan dere sammen skal håndtere den nye hverdagen. Nå kan dere starte klargjøring av lokalene. I Europa er ulike tiltak iverksatt med varierende resultater (se eksempel over fra presentasjon Morten Hellevang, EVO Fitness) Virke trening har  foreløpig ingen godkjent standard for bransjen, så vi vet ikke hvilke tiltak som blir gjeldene. Det vi vet med sikkerhet er at det å følge standarden for hygienetiltak blir livsviktig, både for bedrift, ansatte og medlemmer.

 

Det viktigste av alt er at vi ikke får smitte på treningssenteret våres. Da kan det bli langt mer krevende enn å følge smittevernstiltakene godt i fra starten av.

Anne Sigrid Kristoffersen, Sprek Verdal og Sprek Moan

I hvilke områder, rom og situasjoner er medlemmene utsatt for smitteoverføring?
Gjør en risikoanalyse av treningssenteret ditt og legg en plan for hvordan disse områdene skal sikres og rengjøres.

Utdrag fra presentasjonen til Anne Sigrid Kristoffersen, Sprek Verdal og Sprek Moan.

Du kan allerede nå forberede hygienestasjoner, printe standard informasjonsskriv og digitale sjekklister, som skal ut i lokalene. Her ser du våre råd rundt vedlikehold og rengjøring av ditt Technogym- utstyr.

 

4. Medlemmene
Fokuser på medlemskommunikasjon, samtidig som dere klargjør lokalene. De fleste av medlemmene ønsker å ha et treningstilbud å returnere til. Ha en ærlig kommunikasjon rundt kompensasjonsmuligheter og vær tydelig på hvordan dine medlemmer kan bidra til et best mulig tilbud i tiden fremover.

Mange er utålmodige på å komme i gang med treningen. Begrensninger vil komme som følge av de nye tiltakene og det er viktig at medlemmene forstår hvorfor og hvordan det vil påvirke deres treningshverdag. Driv forventningsstyring i forkant av åpningen, så medlemmene forstår hva de kan forvente seg. Det vil lette den daglige kommunikasjonen på senteret i tiden fremover.

 

Medlemmene trenger også å vite hva dere gjør for å forhindre smitte, slik at de kan glede seg til å trene under trygge forhold. Vis at dere tar kontroll ved å vise de praktiske tiltakene dere iverksetter i sosiale medier. Åpenhet, positiv og tilstrekkelig kommunikasjon rundt tiltak skaper tillit og trygger medlemmene. Bildet under ble tatt før sosial distansering ble et begrep.

Bildet under ble tatt før sosial distansering ble et begrep og er et utdrag fra presentasjonen til Anne Sigrid Kristoffersen, Sprek Verdal og Sprek Moan.

 

Vi er i en fase hvor informasjonsbehovet er stort og det er viktig å nå ut til både medlemmer og lokalsamfunnet med ulike budskap. Tenk at du kan bruke flere kanaler enn du bruker til vanlig; lokale og sosiale medier i tillegg til nyhetsbrev og treningsapper.

 

Webinaret avsluttet med en spørsmålsrunde, hvor blandt annet følgende problemstillinger ble diskutert:

“Kommer dere til å tilby frys ved oppstart, tross binding?”

“Hvorfor godkjenner/jobber Virke mot å åpne oss i lavsesong med økte kostnader og tapte inntekter. Er det ikke mer lønnsomt å åpne til høsten?”

“Vi åpner et redusert/begrenset produkt. Skal man gi en rabatt til medlemmer, fortsette etablert prisnivå eller faktisk prise inn ett “smittetillegg”?”

“Evo snakker om å ta tilbake de permitterte 1. juni , hva om vi ikke får åpne den 15. juni?”

Nysgjerrig på hva panelet svarte og klar for flere praktiske tips?

Utfordringen nå er at vi kjenner ikke nedsiden og vi kjenner ikke oppsiden. Faktisk så er vi ikke helt sikre på når vi får åpne heller, for det er jo et forbehold rundt 15. Juni. Det eneste vi vet er at hverdagen blir veldig anderledes.

Morten Hellevang, Evo Fitness

En stor takk til bidragsyterne; Morten Hellevang, administrerende direktør i Evo Fitness og Anne Sigrid Kristoffersen, daglig leder og medeier  i Sprek Verdal og Sprek Moan.