Qicraft Finance

Qicraft har et eget finansieringsselskap, som tilrettelegger finansiering av Qicrafts produkter, teknologi og løsninger. Med Qicraft Finance leieløsninger gir vi deg som kunde en større forutsigbarhet i forhold til din investering. Vi tilbyr både finansiell og operasjonell leasing, alt etter hva som passer deg best. Utstyret kan leases i 3-7 år.

Mange bedrifter ønsker ikke å belaste sin egenkapital med det en investering i treningsutstyr medfører. Gjennom operasjonell leasing kan leasingkostnadene føres i driftsregnskapet i stedet for i balansen. Dette beskytter egenkapitalen som da kan benyttes til optimalisering av kjernevirksomheten til deres bedrift. Operasjonell leasing gir deg som kunde en større forutsigbarhet over kostnadene i leieperioden.

Qicraft sine produkter er anerkjent for høy kvalitet og driftssikkerhet, dette gir oss mulighet til å tilby finansielt gunstige løsninger for deg og din bedrift.

Ønsker du å vite litt mer om dine muligheter? Ta gjerne kontakt med oss.
Kontakt Sigve Christoffersen

Fleksibel løsning
Løsningene kan være alt fra enkle leieavtaler til skreddersydd prosjektfinansiering. Qicraft Finance spiller på hele spekteret som finansiell leie, operasjonell leie og utstyrsadministrasjon. Vi forsøker å tilpasse våre finansielle løsninger etter din bedrifts likviditetsbehov.

Rammeavtaler
Med rammeavtaler fra Qicraft Finance vil man kunne dekke årlige behov for utstyr. Vi tilbyr finansiell og operasjonell leasing og utstyret kan leases i 3-7 år.

Hvem kan lease?
Leasing kan benyttes av alle næringsdrivende og offentlig sektor.
For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Brønnøysund.

Hva skjer etter leasingperioden?
Du kan fortsette leieforholdet med en redusert leie.
Du kan anmode om å få kjøpe ut utstyret.
Du kan si opp avtalen og levere tilbake utstyret til Qicraft.

Fordeler med leasing
Frigjør kapital som kan brukes til andre formål i drift.
Større skattemessige fradrag på leasing fremfor vanlig lån.
Tar sikkerhet i utstyret som finansieres, og ofte ikke pant i andre sikkerheter.
Kunden får en finansiell spredning
Leien utgiftsføres i sin helhet