Kursoversikt 2016-2017

Vi i Qicraft har lang erfaring med å drive kurs og kompetanseopplæring.
Vi tilbyr ulike kurs enten om det er for å skaffe seg helt ny kunnskap eller friske opp den du allerede har.
Kursene vil gi deg inspirasjon og kompetanse på hvordan du kan drive lønnsom business og få en mer strukturert og effektiv hverdag, til rene kompetansekurs på basis øvelser og tilnærmingsmetodikk for å hjelpe PT-kunder.

For å kunne tilby et enda bredere spekter av tverrfaglig kompetansekurs, har vi også inngått et samarbeid med akakademiet.
Det innebærer at alle våre kunder får rabatter på kursene som akakademiet gjennomfører. Flere av ata sine forelesere er også utdannet Master trainers for Qicraft.

Oversikt over kurstilbud  – ta kontakt med oss!
 • Kondisjon – sentralisert/hos kunde: pris: 9900,- ( 4 timer)
 • Styrke – hos kunde: 9900,- (4 timer)
 • Funksjonell-/bevegelses trening for personlig trener – sentralisert/hos kunde: pris: Sentralisert er gratis/hos kunde 9900,- ( 4 timer)
 • Bli en suksessfull heltids PT – Sentralisert/hos kunde: pris: Sentralisert er gratis/hos kunde 9900,- ( 4 timer)
 • TAT, Technogym Ability Training – Sentralisert/hos kunde: pris: Sentralisert er gratis/hos kunde 9900,- ( 4 timer)
 • Funksjonell trening i gruppe – Omnia, Arke, Kinesis station – Sentralisert er gratis/hos kunde 9900,- ( 4 timer)
 • Skillmill Consept – Sentralisert/hos kunde: pris 590,- pr deltaker på sentralisert/9900,- for kurs hos kunde (4 timer)
 • Group Cycle Consept – Sentralisert/hos kunde: pris: gratis for alle kunder!
Beskrivelse av kurs
Kondisjon

Hos kunde: Kurset gir deltakerne en klar formening om hvilke muligheter, konsepter og /eller aktiviteter dere har på kondisjonsmaskinene deres. På dette kurset kommer våre trenere ut til deres fasiliteter og tilpasser utdanning i forhold til akkurat det utstyret dere har.
Kursholder: Hæge Fagerhus Asak
Kursvarighet: 4 timer

Kurset gir deg en grundig innføring i bruk av kondisjonsmaskinene fra Technogym, samt bakenforliggende informasjon om alle tilgjengelige programmer. Undervisningen er hovedsakelig praktisk rettet men inneholder også grunnleggende teoretisk kunnskap om kondisjonstrening.

MÅLET MED KURSET ER:

Deltakerne skal:

 • Forstå alle de grunnleggende funksjonene i utstyret
 • Ha en omfattende kunnskap om de tre ulike treningsnivåene på programmene
 • Kunne bruken av utstyret og programmene og forklare dette til ulike brukere
 • Kunne demonstrere og instruere bruken av utstyret
 • Ha en grunnleggende forståelse av hvordan man vedlikeholder utstyret
 • Kunne forstå sikkerhetsfunksjonene i utstyret og formidle dette til sluttbrukere

AGENDA

 • Introduksjon av utholdenhetstrening, samt introduksjon av EXCITE produktene
 • Identifikasjon og forklaring av de 3 ulike treningsnivåene
 • Oversikt og forklaring på brukerdisplayet på LED/AWTV/VISIOWEB /UNITY
 • Utstyrsspesifikasjoner; likheter og forskjeller, samt oppsett på ulike modeller
 • Trening hvor intensitet styres av hjertefrekvens
 • Pedagogisk tilnærming ved brukeropplæring
 • Grunnleggende vedlikehold og service
Styrkekurs

Hos kunde: På dette kurset kommer våre trenere ut til deres fasiliteter og tilpasser utdanning i forhold til akkurat det utstyret dere har. Hvilke konsepter, tilbud og/eller aktiviteter dere ønsker på styrkeutstyret deres. Kurset legger vekt på utstyrets styrker, variasjonsmuligheter, tilnærming til deres kunder, og hvilke fordeler/utfordringer utstyret gir kunden.
Kursvarighet: 4 timer
Kursholder: Hæge Fagerhus Asak

Kurset gir deg en grundig brukerrettet innføring i Technogym sine styrketreningsprodukter. Undervisningen er hovedsakelig praktisk rettet, men inneholder også grunnleggende teoretisk kunnskap om styrketrening.

LÆRINGSMÅL

 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om hvordan utstyret er oppbygget biomekanisk og hvorfor
 • Forstå funksjonene og muskelbruk på ulikt styrkeutstyr
 • Forstå rutiner for bruk av utstyret, daglig vedlikehold og service
 • Kunne bruke alt utstyret på stedet sikkert og effektivt
 • Pedagogisk tilnærming ved brukeropplæring, være i stand til å vise og forklare alt utstyr til alle sluttbrukere

AGENDA

 • Introduksjon av styrketrening, samt generell kunnskap om biomekanikk og anatomi
 • Gjennomgang av de ulike produktlinjene til Technogym, samt oppbygning; forskjeller og likheter, og oversikt over ulikt utstyr for overkropp, mage/rygg og bein
 • Praktisk demonstrasjon og gjennomgang av utstyret.
 • Praktisk trening med hovedfokus på kabelbasert utstyr
 • Pedagogisk tilnærming ved brukeropplæring, inkludert sikkerhet, effektiv bruk og  riktige innstillinger
 • Grunnleggende vedlikehold og service
Funksjonell-/bevegelses trening for PT

Sentralisert: Vi har sentraliserte kurs i Oslo på følgene produkter: Kinesis Stations, Kinesis One, DAP, Omnia og Arke. Kurset tar for seg innlæringsmetodikk for funksjonell og effektiv trening i våre funksjonelle produkter. Perfekt for PT som ønsker inspirasjon til sine timer og for instruktører som skal kjører timer på dette utstyret.

Kursvarighet: 4 timer
Kursholder: Hæge Fagerhus Asak – Oslo
Hos kunde: Kurset er tilpasset kundens konsept og ønske for sin utstyrspakke. Vi konseptualiserer etter ønske og skreddersyr en løsning hva gjelder markedsføring, tilnærming og gjennomføring.
Kursvarighet: 4 timer
Kursholder: Hæge Fagerhus Asak og Johan Andersson

KINESIS ONE/KINESIS STATIONS:

Kinesis er et svært mangfoldig verktøy og kan brukes til å dekke de fleste behov; fra å bygge styrke og eksplosivitet, til å forbedre balanse og koordinasjon og fra rolig rehabilitering til intensiv sirkeltrening.
Kinesis-opplæringen vil sørge for at de ansatte er i stand til å få best mulig utbytte av det tilgjengelige utstyret, plassutnyttelsen på treningssenteret kan optimaliseres og man kan øke de sekundære inntektene via personlig trening, enten med enkeltkunder eller i mindre grupper. Kursdeltakerne vil få en grundig forståelse av teknologien bak Kinesis, i tillegg til at de får et stort spekter av øvelser som er mulig å videreføre til kundene.

LÆRINGSMÅL

 • Å forstå Kinesis; hva er Kinesis, hvordan er den bygd opp og hvorfor ble Kinesis laget
 • Hvordan full gravitasjon-teknologien fungerer
 • Kunne grunnleggende øvelser og programmer i Kinesis
 • Praktisk gjennomføring av trening, også med bruk av tilbehør
 • Kunne tilpasse trening til ulike målgrupper og gjøre spesielle tilpasninger

AGENDA

 • Introduksjon av begrepet Kinesis, grunnidé, teknisk oppbygning, samt generell kunnskap om biomekanikk og anatomi
 • Gjennomgang treningsteori, progresjon i øvelser, fra grunnleggende til avanserte øvelser
 • Praktisk demonstrasjon og gjennomgang av utstyret.
 • Praktisk trening og workshop med variasjon av øvelser, progresjonsstyring og caseoppgaver
 • Pedagogisk tilnærming ved brukeropplæring, inkludert sikkerhet, effektiv bruk og riktige innstillinger
 • Grunnleggende vedlikehold og service

ARKE er et sett med profesjonelle og innovative verktøy utviklet av Technogym for sportsspesifikk trening, personlig trening, funksjonell trening og rehabilitering. ARKE- grunnopplæringen er utviklet og levert av Wellness Institutes sertifiserte Master Trainers. Arke gir en komplett verktøypakke for å kunne bygge gode basisferdigheter, uavhengig av nivå.

LÆRINGSMÅL

 • Kunne definere funksjonell trening
 • Kunne manøvrere og bruke “ARKE Visual Learning Kit” og “ARKE Movement Guide”
 • Bli kjent med et grunnleggende og progressivt øvelsesutvalg på ARKE
 • Kunne retningslinjer for bruk og sikkerhet av ARKE
 • Å forstå hvordan man kan lage og tilpasse programmer for ulike brukergrupper
 • Kunne bruke ARKE som en del av PT- og gruppetrening.

AGENDA

 • Introduksjon: hva er funksjonell trening, koordinasjon, stabilitet, propriosepsjon og balanse
 • Introduksjon av trening med ARKE som verktøy
 • Gjennomgang av “ARKE Visual Learning Kit” og “ARKE Movement Guide”
 • ARKE-presentasjon: bruk og sikkerhetstips. Demonstrasjon av utstyret.
 • Hvordan du kan integrere ARKE i et tradisjonelt treningslokale
 • ARKE for Personlig Trening, en til en og i mindre grupper
 • Progressiv trening med ARKE for ulike målgrupper
 • Praktisk økt på ARKE – demo time
 • Praktisk gruppe arbeid

DAP er en forbedret tradisjonell kabelkryssmaskin for funksjonell styrketrening, med mulighet for tilkobling av en hybrid og elastisk motstand som gjør det mulig å utføre eksplosive øvelser for kraft- og idrettsspesifikk trening. DAP åpner for et bredt øvelsessortiment, tilpasset funksjonell og idrettsspesifikk trening. Opplæringen sikrer trygg og riktig bruk og gir deg et bredere øvelsesutvalg.

LÆRINGSMÅL

 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om hvordan DAP er oppbygget biomekanisk og hvorfor
 • Forstå funksjonene og muskelbruk på DAP, og hva som skiller dette fra tradisjonelle kabelmaskiner.
 • Forstå rutiner for bruk av utstyret, daglig vedlikehold og service
 • Kunne bruke DAP sikkert og effektivt
 • Pedagogisk tilnærming ved brukeropplæring, være i stand til å vise og forklare DAP til alle sluttbrukere

AGENDA

 • Introduksjon av styrketrening, samt generell kunnskap om biomekanikk og anatomi
 • Gjennomgang av bakgrunnen for DAP, samt oppbygning; forskjeller og likheter i forhold til Kinesis og annet kabel-utstyr, funksjonen til Power Mode, og oversikt over ulikt tilleggsutstyr
 • Praktisk demonstrasjon og gjennomgang av utstyret.
 • Praktisk trening med hovedfokus på funksjonell trening i DAP
 • Pedagogisk tilnærming ved brukeropplæring, inkludert sikkerhet, effektiv bruk og riktige innstillinger
 • Grunnleggende vedlikehold og service

Som den komplette funksjonelle treningsrammen tilbyr Omnia dine kunder en oversiktlig, kompakt, behagelig, men utfordrende ramme å trene i. Dine Pter/instruktører vil oppleve en fantastisk arena for å komme nærmere sine kunder, kunne veilede og sikre effektiv og trygg trening for flere. Kurset fokuserer på funksjonelltrening satt i system som et effektivt verktøy for å motivere, variere og gi kunder bedre treningsresultater.

LÆRINGSMÅL

 • Kunne definere funksjonell trening og dets viktighet for folkehelsen
 • Kunne manøvrere og bruke Omnia og diverse hjelpemidler for god kundetilpasning
 • Bli kjent med et grunnleggende og progressivt øvelsesutvalg i Omnia
 • Kunne retningslinjer for bruk og sikkerhet av Omnia
 • Å forstå hvordan man kan lage og tilpasse programmer for ulike brukergrupper
 • Kunne bruke Omnia som en del av PT- og gruppetrening.

AGENDA

 • Oversikt over produkt og konseptet Omnia
 • Praktisk trening i Omnia
 • Testing av alle applikasjoner
 • Programdesign til ulike kundegrupper i Omnia
 • Progresjoner og variasjonsmuligheter i Omnia
 • Coaching tips og organiserings muligheter i Omnia, for PT og PT gruppe
 • Action Plan, Hvordan tilnærme seg kundegruppen med det nye tilbudet

Kurs hos kunde Kinesis One, Kinesis Stations, Arke, DAP, Omnia

Kinesis One: Kinesis One kurset vi holder for deg i dine lokaler kan du være med å forme selv. Hovedsakelig fokuserer vi på brukerområdet, potensielle kunder, programdesign, øvelser og coaching tips. Vi tilpasser kurset etter det du ønsker å bruke din Kinesis One til. Agendaer du med å forme selv om ønskelig.

Kinesis Stations: Som det unike produktet Kinesis Stations er så fokuserer vi her på øvelses utvalg, progresjonsmuligheter, variasjoner, coaching tips og bredden dette produktet gir deg. Du kan selv påvirke hva du ønsker vi skal fokusere på under kurset eks:vis. kondisjonsprogrammer, balanse og koordinasjons alternativer, styrke og bevegelighets programmer, organisering av smågrupper, m.m.

Arke: Det komplette kittet for funksjonell trening med småutstyr gir deg uante muligheter til å utfordre og gi morsomme og effektive treningsprogrammer til dine kunder. Vi går nøye igjennom alt utstyret i pakken, øvelses muligheter og programdesign, lek og samarbeid står i fokus. Målet er å gi dere et perfekt utgangspunkt for å designe nye spennende PT timer og PT gruppe timer på deres senter. Dere kan selv være med å påvirke innholdet denne kursdagen om ønskelig.

DAP: er en forbedret tradisjonell kabelkryssmaskin for funksjonell styrketrening, med mulighet for tilkobling av en hybrid og elastisk motstand som gjør det mulig å utføre eksplosive øvelser for kraft- og idrettsspesifikk trening. DAP åpner for et bredt øvelsessortiment, tilpasset funksjonell og idrettsspesifikk trening. Opplæringen sikrer trygg og riktig bruk og gir deg et bredere øvelsesutvalg. Har dere spesielle behov eller ønsker i forhold til hva vi skal fokusere på så kan dere selv være med å påvirke innholdet denne dagen.

OMNIA: Som den komplette funksjonelle treningsrammen tilbyr Omnia dine kunder en oversiktlig, kompakt, behagelig, men utfordrende ramme å trene i. Dine Pter/instruktører vil oppleve en fantastisk arena for å komme nærmere sine kunder, kunne veilede og sikre effektiv og trygg trening for flere. Kurset fokuserer på funksjonelltrening satt i system som et effektivt verktøy for å motivere, variere og gi kunder bedre treningsresultater. Du kan selv være med å påvirke utformingen av kurset etter deres behov.

Gruppe aktiviteter
Sentralisert:

Funksjonell trening i gruppe – Omnia, Arke, Kinesis. Disse to funksjonelle treningskonseptene gir deltakerne et tall av øvelser og programkombinasjoner, de blir kjent med treningsverktøyene og får gjort seg egne erfaringer i forhold til organisering og coaching av gruppe.
Kursleder: Hæge Fagerhus Asak – Oslo, varighet 6 timer

Funksjonell trening i gruppe på Omnia: Vi går igjennom alt utstyret og blir kjent med det, vi tester alle applikasjoner, ser på teorien rundt fundamentale bevegelsesmønstre, progresjoner, vi ser på en handlingsplan for å igangsette Omnia Small Group som et nytt konsept på deres senter. Kurset er for deg som nettopp har kjøpt, har planer om å kjøpe Omnia, eller bare er nysgjerrig på hvordan man kan trene mindre grupper i en funksjonellramme. Kurset vil gi deg flere verdifulle erfaringer hvor man kan trekke paralleller til andre funksjonelle løsninger.

Funksjonell trening i gruppe på Arke. Dette er et sett med småprodukter med tilhørende treningskonsepter og løsninger. Kurset går ut på å gi deg som deltaker flere verktøy, ideer og erfaringer med alt småutstyret. Hvordan du kan organisere treningen i gruppe, med ulike treningsfokus. Vi tar for oss innlæringsmetodikk på småutstyr, gruppe organisering og coaching. Kurset passer for deg som har Arke eller lignende treningsutstyr på ditt senter å ønsker å lære mer om funksjonell trening og bruk av småutstyr i gruppe.

Skillmill – train like an athlete:
Dette kurset gir deg coaching verktøy, organiseringstips, og øvelser og oppsett for å trene ulike ferdigheter med Skillmill og tilhørende funksjonelt verktøy for en målrettet treningsøkt.
Kursleder: Varierer
Kursvarighet 4 timer.

Technogym Group Cycle Concept:
Kurset gir deg et komplett konsept for hvordan bygge opp timer, motivere ulike kundegrupper, jobbe med korrekte intensitetsdata som watt, og motivasjon profiler for ulike fokus og treningsopplevelser i sykkelsalen. Våre instruktører inspirerer og gir dine instruktører de verktøyene de trenger for flere varierte sykkeltimer.
Kursleder: Varierer
Kursvarighet 4 timer

Funksjonell trening i gruppe – Omnia, Arke, Kinesis.
Disse tre funksjonelle treningskonseptene gir deltakerne et tall av øvelser og programkombinasjoner. Kurset gir deltakerne et bredt spekter av øvelser, organiseringsforslag og coaching tips i forhold til de kundegruppene de ønsker å attrahere.
Kursleder: Hæge Fagerhus Asak.
Kursvarighet 6 timer

Har du spørsmål til dette om kurs, ta kontakt med oss!
Kontakt Hæge Fagerhus