Seminar

Ledersamling – Kunsten å sette riktig pris!

Vi ønsker å invitere eiere/senterledere til en ledersamling i våre lokaler
Pilestredet 56, Oslo
20. april 2018
kl. 12:00-17:00
Enkel servering


Etter flere år med høy konkurranse og pressede marginer, er det fristende å lokke med lave priser for å få fart på salget av medlemsskap. Til tross for at dette på kort sikt kan gi økt medlemsmasse og bedre likviditet, kan dette være en farlig strategi som bidrar til å svekke merkeimage og gi lavere inntjening når markedet snur.  Treningssenterbransjen har, som et resultat av stor konkurranse, brukt pris som en del av sin konkurransestrategi, og de langsiktige virkningene av en slik strategi kan ha store konsekvenser for overlevelse på lengre sikt.

Denne workshopen har som mål å setter fokus på ulike strategiske tilnærminger i lys av prissetting og konkurransesituasjonen i treningssenterbransjen i Norge. Denne workshopen kommer til å bestå av faglige innlegg i kombinasjon med gruppediskusjoner og paneldebatt, og er rettet mot daglige ledere og eiere i treningssenterbransjen.

Vi avslutter samlingen med noe å spise og drikke